Nonsens att högt dieselpris ger ett bättre klimat

Dagens debattör är kritisk mot att svensk politik gör diesel dyrast i Europa. Han ifrågasätter klimatnyttan med dessa höga priser.

Dagens debattör är kritisk mot att svensk politik gör diesel dyrast i Europa. Han ifrågasätter klimatnyttan med dessa höga priser.

Foto: Paula Zielinski

Debatt2022-02-16 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Literpriset för fossilt dieselbränsle har passerat 20 kronorsvallen. Ett alternativ till fossil diesel kan vara HVO (Hydrogenated Vegetable Oil), ett förnybart miljövänligt bränsle, nästan helt fossilfritt med låg miljöpåverkan. Literpriset är strax under 25 kronor, cirka 4 kronor dyrare än fossilt dieselbränsle. Tyvärr utan subvention, som exempel, miljöbilar, elcyklar, vindkraft och solceller. 

Under 2021 steg dieselpriset i Sverige med 34,3 procent och Sverige har nu Europas högsta dieselpris, 3 kronor dyrare litern än i Finland, 5 kronor än Tyskland och 6 kronor än Polen. Även bensinpriset har under ett år ökat med över 6 kronor, till omkring 19 kronor litern och av priset är ungefär 40 procent skatt på diesel och 60 på bensin.

Reduktionsplikt på drivmedel infördes 2018 i Sverige, vilket innebär att en viss procent biodrivmedel till exempel etanol blandas i bensinen och i diesel biodiesel. I dag importeras 85 procent av biodrivmedel, då tillgång på inhemsk produktion inte är tillräcklig. Högst reduktionsplikt i Europa har Sverige, som drevs igenom under Miljöpartiets tid i regeringen.

Reduktionsplikten i Sverige är 7,8 procent på bensin och 30,5 för diesel och med det, har Sverige redan i dag dubbelt uppfyllt den reduktionsplikt på 14 procent på diesel som EU påbjuder. En reduktionsplikt enlig EU på 14 procent, kunde literpriset i Sverige vara 3-4 kronor lägre. En lika reduktionsplikt globalt och inom EU, hade varit rättvist.

Framöver ska inblandning av biodrivmedel successivt öka, som 2030 i Sverige ska vara 28 procent i bensin och 66 procent i diesel. Om dagens reduktionsplikt kvarstår med den årliga prisökningen fram till 2030, kan priset på bensin bli 25 kronor litern och diesel 35 kronor.

Högst koldioxidskatt i Europa på bensin och diesel har Sverige och de länder som infört koldioxidskatt, är den långt lägre än svensk nivå, samtidigt som en del europeiska länder slipper helt undan koldioxidskatt.

Det höga bränslepriset, är för många en tung ekonomisk post och har satt djupa spår i svenska hushåll och företags budget. För lantbruk, åkerier och transportföretag som är samhällsviktiga funktioner är den ökade bränslekostnaden ett direkt hot mot verksamheten. Det är nu så allvarligt att branschorganisationen för Sveriges åkeriföretag varnar för en konkursvåg. Att klimatet blir bättre av högt bränslepris är bara nonsens och leder varken nationellt eller globalt till märkbar förbättrad miljö.

Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi var tidigare ett regeringsparti och - enligt debattören - en pådrivande aktörbakom dagens höga diselpriser i Sverige.
Miljöpartiets språkrör Per Bolund och Märta Stenevi var tidigare ett regeringsparti och - enligt debattören - en pådrivande aktörbakom dagens höga diselpriser i Sverige.