Nås målen så ökar konkurrenskraften i land och bolag

Sju av tio av landets stora exportföretag planerar att under det kommande året göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan.

Debatt 18 december 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Klimatförändringarna är en av de absolut största utmaningarna mänskligheten har att hantera. För att minska effekten av klimatförändringarna, nå klimatmålen och ställa om på ett hållbart sätt är den innovationskraft och de erfarenheter som finns hos företagen helt avgörande. De företag som jobbar strategiskt med hållbarhetsfrågorna, vågar tänka nytt och investerar i klimatsmarta lösningar är på olika sätt nycklar för en mer hållbar samhällsutveckling.

Exporten är otroligt viktig för oss alla. Den står för nästan halva Sveriges BNP, sysselsätter cirka 70 000 personer i Östergötland och våra exportföretag är kända för att leverera nytänkande och hållbara lösningar på en internationell marknad. Det ger en konkurrensfördel, men för att fortsätta stå starka i en allt hårdare internationell konkurrens krävs att de svenska exportföretagen både vill och vågar investera i sin egen verksamhet och på så sätt fortsätter att bidra till den gröna omställningen med ny kunskap och nya klimatsmarta sätt att utveckla sin affär.

68 procent, av Sveriges största exportföretag uppger i vår undersökning Exportkreditbarometern att de under det kommande året planerar att investera i den egna verksamheten i syfte att minska sin klimatpåverkan. I samma undersökning uppger ungefär lika hög andel, 60 procent, att deras kunder ställer allt högre hållbarhetskrav på dem. Det innebär att de företag i Östergötland som investerar i att ta fram innovativa och hållbara lösningar inte bara bidrar till att vi når klimatmålen, de ökar också sin konkurrenskraft och möter sina befintliga kunders behov och krav på ett bättre sätt. I förlängningen betyder ett aktivt hållbarhetsarbete också ökade möjligheter att attrahera nya kunder.

En framgångsrik exportindustri med nytänkande lösningar för hållbar utveckling är ett av de viktigaste bidragen som Sverige kan ge till den globala omställningen. Svensk Exportkredit har därför statens uppdrag att finansiera exportindustrins gröna omställning, både i Sverige och internationellt. Den finansieringen ska användas så att företag kan fortsätta vara innovativa samtidigt som de bidrar till den globala omställningen.

Därför vill vi uppmana Östergötlands omkring 1 400 exportföretag att fortsätta göra investeringar för att minska sin klimatpåverkan. Det tjänar de själva på, det tjänar Sverige som land på och det tjänar klimatet på.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa