Moderaterna på riksplanet bör inspireras av Sophia Jarl

Moderaterna på riksplanet bör bryta tystnaden om kulturens förtjänster och kostnader. Det skriver ett antal företrädare från det moderata ungdomsförbundet. På bilden Sophia Jarl (M) kommunstyrelsens ordförande i Norrköping som inspirerat ungdomarna att skriva sitt inlägg.
Moderaterna på riksplanet bör bryta tystnaden om kulturens förtjänster och kostnader. Det skriver ett antal företrädare från det moderata ungdomsförbundet. På bilden Sophia Jarl (M) kommunstyrelsens ordförande i Norrköping som inspirerat ungdomarna att skriva sitt inlägg.

Efter att det borgerliga styret i Norrköping initierade en omorganisering av kommunens kulturverksamhet har en intensiv debatt blossat upp. Tyvärr har fokus alltför ofta skiftat från sakfrågan till personangrepp och svartmålning.

Debatt 9 september 2023 08:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är hög tid att återföra debatten till dess kärna och diskutera kulturens betydelse och utmaningar på ett konstruktivt sätt. Moderaterna måste våga ta den debatten.

 

Sanningen är att de konkreta förslag som det borgerliga styret i Norrköping har lagt fram innebär sund ekonomisk hushållning i svåra tider. Besparingarna som föreslås för nästa år är 1,35 procent, efter att man tagit hänsyn till ökade kostnader. Men det är viktigt att påpeka att dessa besparingar inte är unika för kulturverksamheten, utan berör alla delar av kommunens verksamheter. Det är alltså direkt felaktigt att ge intrycket att kulturen är särskilt drabbad. Dessutom har det största oppositionspartiet, Socialdemokraterna, föreslagit identiska anslag till kulturverksamheterna.

 

Kulturen binder samman vårt samhälle och kan utgöra en fristad för reflektion och introspektion i en annars hektisk vardag. Politiken har ett ansvar att främja den, men för att kulturen ska få förutsättningar att frodas måste den också kunna vara självständig. Ett sätt att uppnå detta är genom principen om armlängds avstånd när det offentliga finansierar kulturverksamheter, men av yttersta vikt är även armlängds avstånd ekonomiskt i den mån det går, då kan kulturen bli fri på riktigt. Det ekonomiska oberoendet, som uppstår när människor frivilligt väljer att stödja kulturen, är också av centralt värde.

 

Moderaterna är ett parti för kulturen, den som står på egna ben liksom den som kräver politiskt understöd. Men Moderaternas kultursyn präglas också av en strävan efter oberoende och insikten att resurserna alltid är begränsade. Det är just denna kultursyn som Moderaterna i Norrköping har gett uttryck för:

• 16 miljoner mer till kultur och fritid, men en sund besparing om 1,35% för att värna om att skattebetalarnas pengar används effektivt.

• En önskan om minskade subventioner av biljettpriserna till symfoniorkestern, från 90 procent idag. Det stärker orkesterns oberoende och frigör resurser till andra kulturutövare.

• En omorganisering av kulturförvaltningen i kommunen som effektiviserar over-head-kostnader och frigör resurser för kommunal kärnverksamhet.

• Undersöka om konsert och kongresshallen kan drivas bättre i privat regi, med potentialen att skapa mer tillgängliga och breda förutsättningar för stadens kulturliv.

 

När Moderaterna i Norrköping har lyft dessa rimliga perspektiv på den lokala kulturverksamheten har reaktionerna blivit oproportionerligt kritiska och befriade från saklighet. Debattörernas metod för att värna sina egna intressen tycks vara att skrämma Sveriges lokalpolitiker från att någonsin igen yppa sig om kulturens förutsättningar. Det är inte sunt. Tvärt om gynnas kulturen av en aktiv och saklig debatt om verksamheternas förtjänster, kostnader, behov och bidrag. Det måste vara den moderata utgångspunkten.

 

Vi önskar att Moderaterna på nationell nivå bryter radiotystnaden och tar debatten. Inte i första hand för att försvara Norrköpings fullt rimliga reformprogram, utan för att värna den öppna debatten om kulturen. Fler borde tala om hur vi gör kulturen mer tillgänglig och oberoende, inte färre.

 

Oliver Andersson Zito 2:e vice förbundsordförande

 Dalila Alibasic Ledamot förbundsstyrelsen 

Carl-Gustav Pfeiffer Ledamot förbundsstyrelsen 

Rebecca Nordin Vainio Ledamot förbundsstyrelsen

 

 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa