Miljarder år av kosmiska kataklysmer

För kristendomen var han Jesus Kristus, Guds son. För islam förebådade Muhammed hans ankomst. Judendomen väntar fortfarande på honom. Tron på samma gud mötte behovet av en samlande förklaring av tillvarons gåta.

Debatt 19 september 2021 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vårt kända universum är vad vi vet 13,7-13,8 miljarder år gammalt. Solsystemet med planeter och andra himlakroppar tycks vara 4,5-4,6 miljarder år gammalt. För människor ofattbara tidsrymder.

Jordens första livsformer är fyra miljarder år gamla. Encelliga mikroorganismer i grunda havsvatten med solljus eller vid gasutsläpp på havsbottnar. Enskilda kemiska substanser började oförklarligt föröka sig och livnära sig på koldioxid ur atmosfären i reaktion med solljus – fotosyntes. Sedan dess livnär sig Jordens växter just på koldioxid genom fotosyntes. För en halv miljard år sedan började detta enkla liv kunna röra sig – och blev alltså djur. Fortfarande enorma tidsrymder för människor.

 Växter och djur utvecklades under eoner av istider och värmeperioder fram till uppvärmningen efter senaste nedisning, som slutade för 10-12.000 år sedan, beroende på var och hur man räknar. Först därefter började människans i skrift och bild dokumenterade historia. Den uppstod i högkulturer under gynnsamt och varmt klimat.

Med mindre behov av kamp för tillvaron började människor fundera över sitt ursprung och sina livsvillkor. I brist på faktiska observationer och bevis tänkte de ut för deras kunskap möjliga förklaringar. För att ge etisk och även politisk vägledning utvecklades dessa förklaringar till religioner med för tillvaron ansvariga väsen att vörda, tillbe och lyda. Det svarade mot samma mänskliga behov som än i dag styr flertalet av Jordens befolkning. 

För 4-5.000 år sedan övergick människor i Mellanöstern från att tro på flera gudar till att tro på en enda. Denna gudsbild gav upphov till tre världsregioner: judendom, kristendom och islam. Alla med samma gud och gemensamma historia. Alla tror på en samlande profet. För kristendomen var han Jesus Kristus, Guds son. För islam förebådade Muhammed hans ankomst. Judendomen väntar fortfarande på honom. Tron på samma gud mötte behovet av etisk vägledning och av en samlande förklaring av tillvarons gåta. Striden gäller den skapade gudens företrädare. Gåtan är 13,7 miljarder års kosmiska kataklysmer med miljardtals galaxer, solar och planetsystem. På vår lilla planet skulle då ett andligt väsen ha framträtt för 4-5.000 år sedan. Låg denna gudom i hängmattan dessförinnan?

 

 

Ämnen du kan följa