Mia Sköld förstår inte vad Holmens vindkraft innebär

Debatt 11 februari 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är dags att Mia Sköld vaknar upp ur sin gröna drömsömn och på allvar börjar sätta sig in i vad industriell vindkraft som Holmens etablering innebär. I Skölds artikel i Folkbladet (5/2) står ”MP gillar när energi kommer till oss utan att skita ner eller förgifta vår miljö”. 

Hur tror Mia Sköld att vår landsbygd med skogar, sjöar, våtmarker, mossar, myrar och ängar påverkas när 77 stycken gigantiska 290 meter höga vindkraftverk ska transporteras, förankras och monteras i orörd natur på minst 5000-10000 kvadratmeter stora verkmonteringsplatser med gravitationsfundament av ca 550 kubikmeter betong och 35-45 ton armering. Det kommer märkas när etableringsaktörerna drar in med hundratalet fordon, lyftkranar, mobila krossar, betongfabriker, grävmaskiner m.m för att bereda nya breda uträtade vägar för tunga långa fordonstransporter med torndelar och vingar. Med detta sagt så skitar både vindindustrierna ner och förgiftar omgivningarna då markberedning och utdikningar frigör jordlagrens gifter och tungmetaller med risk för föroreningar av vattendrag och vattentäkter. Till detta gigantiska naturingrepp tillkommer även upptäckten av att de 25-30 ton tunga rotorbladen av glasfiberarmerad epoxiplast genom vindens slitage avger mikroplaster, hormonpåverkande ämnen vilket hotar den biologiska mångfalden. Icke att förglömma rotorrörelsernas väldokumenterade massdöd av fåglar, fladdermöss och insekter samt de outforskade ljud- och ljusföroreningar som stressar djur och boende i omgivningarna och som engagerat Sköld i tidigare artiklar. 

Enligt naturskyddsföreningen bör ”vindkraftsverk etableras i lägen där de inte hotar höga natur- och miljövärden med stor hänsyn till sociala värden där kommunerna tar ansvar för att vindkraftverk i första hand lokaliseras till redan exploaterade eller bullerstörda områden utefter vägar eller industriområden”. Glömde Sköld detta i all iver? Holmen må äga marken men detta innebär inte enligt äganderätten att skog kan förvandlas till industri hur som helst. Vad det gäller aktuell projektör, dotterbolaget Holmen Energis egna pengar så måste jag göra Sköld besviken eftersom årsredovisningen visar att ekonomin knappt räcker till en halv vinge. Ren och närproducerad el till glädje för hela planeten? Ren? Nej. Närproducerad el? När det blåser. Till glädje för hela planeten? Möjligtvis för de utländska investerarna som gör snabba klipp på oss svenska skattebetalares bekostnad.

 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Förväntade placeringar för SD och L: "Visste det"

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Nu är det klart- inget veto mot vindkraft i Norrköping

Debatt: Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan

Holmen bör komma in med en ny korrekt ansökan
Visa fler