Med nytt ledarskap behövs inga skattehöjningar

För Söderköpings kommun motsvarar det cirka 100 miljoner kronor per år.

Debatt 18 augusti 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Eftersom Söderköpingsinitiativet är partiobundet har vår skattepolitik ingen ideologisk utgångspunkt utan vår ledstjärna är att alla beslut ska grundas på fakta och ordentliga analyser. I Söderköpingsinitiativet är vi många som har erfarenhet från beslutande funktioner i kommunen samt från kommunrevisionen. 

Hälften av de 40 personer som står på vår valsedel har dessutom erfarenhet av att driva företag. Vi får ofta höra att kommunen inte kan drivas som ett företag. Men varför inte? Grundprinciperna är de samma: följa lagar och regelverk, tillfredsställa kundens behov och förväntningar, skapa en god arbetsmiljö och se till att man har intäkter som är större än kostnader. 

Om vårt samhälles kärnverksamheter, som skola, vård och omsorg ska fungera tillfredsställande får skatten inte vara för låg. Men höga skatter på arbete gör att gemene man får mindre pengar i plånboken, vilket i sin tur påverkar samhällsekonomin negativt. Politiker har ett stort ansvar att hitta rätt balans mellan god kommunal service och den skatt som betalas av medborgare och företag. 

Vår bedömning är att Söderköpings kommun i dagsläget inte lider brist på ekonomiska resurser utan grundproblemet är oklara prioriteringar, brist på helhetssyn och outnyttjad kompetens. Svenskt Näringsliv har i en modell visat att det är stora skillnader i effektivitet mellan kommuner och att det finns en effektiviseringspotential på cirka tio procent. För Söderköpings kommun motsvarar det cirka 100 miljoner kronor per år, och tillsammans med den snabba teknikutveckling som nu sker är potentialen ännu större. 

Finns det då exempel på oklara prioriteringar, brist på helhetssyn och outnyttjad kompetens i Söderköpings kommun? 

Under de senaste åren har bland annat skattemedel använts till att driva rättsprocesser och betala myndighetsförelägganden. Detaljplaner utan byggnation t.ex. Brunnsparken och Albogaskolan, har kostat flera miljoner kronor. 

I februari redovisade kommunens hemtjänst en brukartid på 49 procent. Det betyder att mer än hälften av personalens arbetstid inte är kopplad till insatser hos hemtjänsttagarna. 

Fritidsgården har en årlig budget på två miljoner kronor men har inte möjlighet att ha öppet på lördagskvällar. 

Barnomsorg på obekväm arbetstid som kostar över en halv miljon kronor per år för en handfull barn läggs ner i stället för att byta verksamhetsform. 

En miljon kronor har lagts på att renovera en tennisbana samtidigt som våra idrottshallar är överfulla och vissa skolbarn inte får möjlighet till gymnastiklektioner

De flesta politiker verkar tro att effektivisering handlar om försämring, att personalen ska springa fortare eller verksamheter läggas ner. Men studier visar att det främst är ledning och styrning som är avgörande för effektiviteten. En satsning på verksamhetsutveckling och ledarskap är således viktigare åtgärder än att höja skatten. Cheferna är nyckelspelare om vi ska kunna leverera värde till de som kommunorganisationen finns till för. När chefer som finns närmast verksamheten ges bättre möjlighet att planera och leda sina verksamheter ökar förmågan till anpassningar och utveckling av kommunens kvalitetskultur. Söderköpingsinitiativet anser således att de ekonomiska utmaningar som kommunen har just nu kan hanteras utan skattehöjningar. Vi vill bidra till tydliga prioriteringar och fokus på det som ger mest service och livskvalitet per satsad skattekrona. 


 
 
 
 
 
 
Söderköping: Valet 2022

SD den stora vinnaren i Söderköping – Centern rasar

SD den stora vinnaren i Söderköping – Centern rasar

Debatt: När ska Moderaterna få tillbaka sin ryggrad?

När ska Moderaterna få tillbaka sin ryggrad?
Visa fler
Läs mer!

Söderköpingsinitiativet verkar få vågmästarroll

Söderköpingsinitiativet verkar få vågmästarroll

SD den stora vinnaren i Söderköping – Centern rasar

SD den stora vinnaren i Söderköping – Centern rasar
Visa fler
Ämnen du kan följa