Märkliga majoriteter om jordens klimatnödläge

Debatt 14 februari 2021 08:20
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En person av 40 som spelar dataspel på mobiltelefoner anser att Jordens klimat befinner sig i ett ”nödläge” och att detta kräver ”politiska krafttag”.

Det framgår av svar som FN:s utvecklingsprogram UNDP har fått från 30,7 miljoner tillfrågade dataspelare i en nyligen genomförd global enkät.

Av de tillfrågade svarade 1,4 miljoner. Det är 4,6 procent. Men bara 1,22 miljoner svar kunde ställas samman till en rapport. Det var 4 procent av de tillfrågade. Av dessa svarande ansåg två av tre (64 procent, 780.000 personer) att det råder klimatnödläge på Jorden. Det var 2,5 procent av de från början tillfrågade.

De tillfrågade är i sin tur 0,4 procent av Jordens totala befolkning och drygt 0,5 procent av den vuxna befolkningen. Enkäten visade alltså att 2,5 procent av 0,5 procent (= 0,0125 procent) av Jordens befolkning anser att klimatnödläge råder.

Men så presenterar inte FN:s utvecklingsprogram UNDP sin enkät. UNDP påstår tvärtom att enkäten visar att en majoritet av Jordens befolkning tror att klimatet är i ett ”nödläge” och att detta kräver ”politiska krafttag”. 

Medverkande i detta är Oxford-universitetets professor Stephen Fisher samt ett antal miljö- och klimatorganisationer. De har utformat enkäten för att ge önskat resultat. De ville via nya kanaler nå en ungdomlig grupp – och samtidigt ge intryck av världsomfattande oro för klimatet.

Passande för detta var unga som spelar datorspel i mobiltelefoner (många högst 14 år gamla). Hur nära verkligheten de lever och tänker var mindre viktigt än att de lätt kan identifieras och nås via modern teknik.

Vad den unga minoritet som ägnar sin tid åt dataspel i mobiltelefoner anser – eller vet - om klimatet är naturligtvis oviktigt. Men de kan vara fler än 30,7 miljoner. 

Bara 4,6 procent svarade på enkäten. Vad anser de 95,4 procent som inte svarade? Tror de inte på larmen? Bryr de sig? 

En korrekt enkät gäller ett tillräckligt stort slumpmässigt urval ur en samlad, blandad population, inte en i förväg utvald grupp. En korrekt enkät har också 80-90 procent svarsfrekvens. Redan 30 procent bortfall minskar enkätens värde. Hela 95,4 procent bortfall gör den både värdelös och direkt vilseledande.

Men svenska media har kritiklöst anammat hela enkäten och presenterat den som rena fakta. Det visar på bristande statistiska kunskaper. Det kunde jag konstatera redan för 52-53 år sedan på Journalisthögskolan. Det gäller än mer i dag.

                              

Ämnen du kan följa