Manschauvinisten är snart ett minne blott

Sexuella trakasserier hör inte hemma i ett modernt samhälle. Metoo-uppropen har på ett tydligt sätt visat på behovet av att motverka sexuella trakasserier och sexism. Vi kan inte luta oss tillbaka.

Debatt 5 februari 2022 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Manschauvinisten är snart ett minne blott i det svenska samhället. Så ligger det i vart fall till om man får tro svenska folkets svar i Jämställdhetsmyndighetens undersökning om attityder till sexuella trakasserier. Endast tre procent av befolkningen tycker nämligen att det är okej när de får höra män bland sina manliga vänner som drar nedsättande skämt om kvinnor. Samtidigt och tyvärr så är inte alla måna om att markera olämpligheten när de skämten dras. 

Det har gjorts flera studier på skillnader i utsatthet mellan flickor/kvinnor och pojkar/män. De flesta studier visar att det i högre grad är flickor och kvinnor som utsätts för sexuella trakasserier och att det i majoriteten av fallen är en pojke eller man som är den som utsätter kvinnorna för de sexuella trakasserierna. När påståenden fälls, till exempel om att kvinnor får skylla sig själva om de utsätts för tafsande på grund av utmanande klädsel, är det oftast kvinnor som tar avstånd.

Sexuella trakasserier hör inte hemma i ett modernt samhälle. Metoo-uppropen har på ett tydligt sätt visat på behovet av ett ständigt pågående arbete för att motverka sexuella trakasserier och sexism. Vi kan inte luta oss tillbaka. Det behövs lagstiftning mot sexistisk reklam, marknadsföring och objektifiering av kvinnor i media. Det arbetet är långt ifrån klart. Där har vi - kvinnor och män - mycket kvar att göra.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa