Många unga män klarar inte körkortsproven

Det är illavarslande att så många misslyckas med att klara sina teoretiska och/eller praktiska prov för att få körkort. Debattörerna från KAK föreslår åtgärder.
Det är illavarslande att så många misslyckas med att klara sina teoretiska och/eller praktiska prov för att få körkort. Debattörerna från KAK föreslår åtgärder.

Särskilt inom gruppen privatanmälda män över 24 år har andelen godkända förarprov sjunkit.

Debatt 24 mars 2023 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är positivt att antalet utfärdade körkort ökar för varje år. I dagsläget finns ungefär 6,6 miljoner utfärdade B-körkort i Sverige, vilket är en ökning med 1,5 miljoner sedan 1990. När vi blir fler och ekonomin växer ökar behovet av resor och transporter – då behöver också fler ta körkort. 

Ett problem numera är dock att antalet körkortsaspiranter som lyckas med förarprov (teoriprov och körprov) har minskat de senaste 15 åren. Särskilt inom gruppen privatanmälda män över 24 år har andelen godkända förarprov sjunkit. Mot bakgrund av detta har regeringen givit Transportstyrelsen i uppdrag att göra en generell översyn av förarutbildningen. Detta är klokt, då utvecklingen med digitalisering av själva utbildningen och ny teknik i fordonen behöver mötas med rätt förutsättningar. Men det finns anledning att börja arbetet med att stärka ungas trafikkunskaper tidigare än så. Det bör ske redan i skolan. 

 

En rimlig målsättning vore att ge alla elever som går ut gymnasiet möjlighet att genomgå motsvarande teoriutbildning för B-körkort. Folkvalda och ansvariga myndigheter borde ta ett samlat ansvar för att se till att detta blir verklighet. Det skulle både underlätta för fler att ta körkort och att stärka det allmänna trafiksäkerhetsarbetet. Med utökade trafikkunskaper kan vi nå nollvisionens mål att ingen ska dödas eller skadas allvarligt till följd av trafikolyckor i Sverige. Alla måste ta sitt ansvar för säkerheten i trafiken.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa