Livsmedelsförsörjningen i Sverige behöver snabba stöd

Det pågående kriget i Ukraina och befolkningens lidande påverkar oss djupt och mycket görs i Sverige för att stötta både det ukrainska folket men också för att stärka det svenska samhället.

Kriget i Ukraina slår hårt mot civilbefolkningen. Och kriget påverkar även den svenska matproduktionen skriver dagens debattör.

Kriget i Ukraina slår hårt mot civilbefolkningen. Och kriget påverkar även den svenska matproduktionen skriver dagens debattör.

Foto: TT

Debatt2022-04-13 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kriget har påverkat den inhemska livsmedelsproduktionen. Ökade drivmedelspriser, energipriser och kraftigt stigande priser på foder innebär stora utmaningar för lantbrukarna av matfågel. 

Detta är nu ett direkt hot mot den inhemska mat- och livsmedelsförsörjningen. För att säkerställa inhemsk mat– och livsmedelsproduktionen i Sverige, är det nu av största betydelse att ansvariga politiker aktivt börjar att arbeta för en långsiktig och hållbar samt inhemsk mat- och livsmedelsproduktion. 

Sverige har kanske ett av världens främsta lantbruk av matfågel. Vi ligger i framkant då det gäller djurens hälsa, begränsad användning av antibiotika, låg klimatpåverkan och hög kvalitet på kyckling som bland annat levereras till butiker, konsumenter, skolor, äldreboende och sjukhus.

Vår bransch skapar arbetstillfällen, såväl på landsbygden som i mindre orter. Vi är en viktig del i den svenska mat- och livsmedelsproduktionen och vill även vara så i framtiden. Dock står vi tillsammans med det övriga lantbruket inför mycket stora utmaningar. I dessa kristider i vår omvärld är det av högsta vikt att säkerställa att hela landet har en stabil och långsiktig mat- och livsmedelsförsörjning och att vi vid kris inte är helt beroende av mat och livsmedel från andra länder.

Idag finns det en uppenbar risk att produktionen av livsmedel i vårt land är hotad då flera av våra kollegor riskerar att minska uppfödningen av matfågel på grund av de stigande kostnaderna, istället för att öka den svenska livsmedelsförsörjningen. Följden av detta innebär färre djur till slakt, halvtomma slakterier som tvingas att friställa personal och djur som är på väg att kläckas tvingas att avlivas. Konsekvenserna av detta i Östergötland är minskade arbetstillfällen i regionen, ökat beroende av importerad mat och försämrade villkor för en levande landsbygd.

Vad som nu omgående måste ske är snabbare prisjusteringar i samband med ökade kostnader, stöd för ökade drivmedelskostnader, snabbare hantering av återbetalning av dieselskatten samt minskad reduktionsplikt och möjligheter att söka investeringsstöd för solpaneler. För att öka den svenska livsmedelsförsörjningen behövs snabbare handläggningstider för att få tillstånd att bygga ut stallar, inför fasta kontrollavgifter för slakterierna, ökad samordning mellan berörda myndigheter samt verka för att en ökad andel svensk kyckling och kalkon serveras inom den offentliga sektorn.

Det är nu oerhört viktigt att ansvariga politiker på regional som nationell nivå tar initiativet till att få regeringen att bjuda in till ett brett samråd kring hur Sverige ska kunna säkerställa svensk livsmedelsproduktion framöver och hur vår bransch, tillsammans med övriga delar i lantbruket kan arbeta för att hela Sverige ska kunna ha en stabil livsmedelsförsörjning och inte vara helt beroende av import av mat och livsmedel från andra länder. Länder som dessutom har andra krav på djuromsorg, djurhälsa och säkra livsmedel.

Det pågående kriget i Ukraina tillsammans med ökade kostnader visar tydligt hur sårbart vårt samhälle är och hur beroende vi har blivit av en stor andel import av mat- och livsmedel från andra länder. Här krävs det gemensamma krafttag mellan politiker, marknad och livsmedelsproducenter för att stärka den svenska livsmedelsförsörjningen.