Likvärdig undervisning med kompletta läromedel

Utredningens förslag om att mäta tillgången till läromedel i inköpskostnader riskerar att leda till att dyrare läromedel värderas högst, oberoende av innehåll. Tillgången till läromedel bör i stället mätas i hur många elever som nås.

Debatt 3 november 2021 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nyligen publicerade regeringen Läromedelsutredningen, som sätter ett efterlängtat fokus på elevers rätt till läromedel. I dag avgörs tillgången till läromedel nämligen i alltför hög grad av var du bor, vilken skola du går i och vilka ämnen du läser. Det är inte en hållbar situation.

Bristen på uppdaterade, objektiva och tillgängliga läromedel bidrar till att Sverige missar målet om en likvärdig skola, och var fjärde elev som går ut grundskolan i Östergötland uppnår inte kunskapskraven i alla ämnen.

Tyvärr ger utredningen sken av att den tryckta boken är lösningen på skolans utmaningar. Men det är inte formatet som är viktigt, utan lärarens möjlighet att välja det som passar eleverna. Digitala läromedel möjliggör individanpassning, något studier har visat är extra effektivt för elever med särskilda behov. Digitala böcker gör även elever motiverade till läsning och ökar deras uppmärksamhet, ordinlärning och engagemang. Att läsa på papper ökar däremot förståelsen för berättelsen.

För oss på NE är det självklart att både digitala och analoga läromedel behövs. I stället för att bråka om format bör vi fokusera på att ge elever och lärare en likvärdig undervisning med kompletta läromedel i alla ämnen och årskurser. Vi vill därför följande:

1. Säkra likvärdigheten
NE ser det som en självklarhet att lärare ska ha inflytande över läromedelsinköp. Däremot är det ingen garant för likvärdighet. Ett sätt att säkra läromedel i alla ämnen är en central styrning av inköpen, där rektorer och lärare ges stort inflytande i processen.

2. Lyfta lärarnas kompetens 
Skolverket konstaterar att många lärare saknar kunskap om hur digitala lösningar ska användas i undervisningen. Vi efterlyser en bred satsning på att lyfta lärarnas digitala kompetens.

3. Mäta räckvidden
Utredningens förslag om att mäta tillgången till läromedel i inköpskostnader riskerar att leda till att dyrare läromedel värderas högst, oberoende av innehåll. Tillgången till läromedel bör i stället mätas i hur många elever som nås.

Läromedel är avgörande för att väcka nyfikenhet och sprida kunskap. Nu bör regeringen arbeta för att alla elever och lärare ska ha möjlighet till en motiverande, individanpassad och jämlik undervisning.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Brott

Efter skolattacken – pojke förnekar mordförsök

Efter skolattacken – pojke förnekar mordförsök

Citat: "Ödmjukande upplevelse”

Citat: "Ödmjukande upplevelse”

"Folkström är mer än en kyrka"

"Folkström är mer än en kyrka"

Utmaningen: Genomför sex livsstilsförändringar under några månader – uppmaning från ny brittisk klimatrörelse: "Vi har inte tid att vänta"

Utmaningen: Genomför sex livsstilsförändringar under några månader – uppmaning från ny brittisk klimatrörelse: "Vi har inte tid att vänta"
Brott

HD prövar inte dom om fusk med högskoleprov

HD prövar inte dom om fusk med högskoleprov
Visa fler