Legalisering av cannabis skulle ge polisen större resurser

I Uruguay, det första landet som helt legaliserade cannabis, har den illegala marknaden nästintill utraderats. Samtidigt har användningen bland minderåriga inte ökat.

Otto Larsson är kandidat för Piratpartiet i EU-valet som avgörs på söndag 9 juni. Han och PP anser att en legalisering av cannabis skulle missgynna de kriminella gänger och gynna polisen som skulle slippa att lägga stora resurser på att "sniffa" efter cannabisplantor och användare.

Otto Larsson är kandidat för Piratpartiet i EU-valet som avgörs på söndag 9 juni. Han och PP anser att en legalisering av cannabis skulle missgynna de kriminella gänger och gynna polisen som skulle slippa att lägga stora resurser på att "sniffa" efter cannabisplantor och användare.

Foto: Annica Hesser

Debatt2024-06-03 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den illegala handeln med cannabis utgör en av de största inkomstkällorna för de kriminella gängen i Sverige. Enligt en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning (CAN) konsumerar svenskarna årligen stora mängder cannabis, vilket genererar miljarder kronor till den svarta marknaden. Genom att legalisera och reglera cannabishandeln kan dessa inkomster initialt kanaliseras till staten istället för till gängen. Erfarenheter från länder som Kanada och vissa delstater i USA visar att legalisering leder till en betydande minskning av den illegala marknaden.

I Colorado, där cannabis legaliserades 2014, har det rapporterats om en minskning i våldsbrott kopplade till narkotikahandel.

Genom legalisering kan vi införa strikta regler och kontroller över produktionen, distributionen och försäljningen av cannabis. Det innebär att kvaliteten på produkten kan garanteras och att farliga tillsatser och föroreningar undviks. På så sätt skyddar vi konsumenternas hälsa och minskar risken för narkotikarelaterade sjukdomar. Dessutom kan vi genom en reglerad marknad ha bättre kontroll över vilka som får tillgång till cannabis och säkerställa att minderåriga inte kan köpa drogen.

En legalisering av cannabis skulle frigöra betydande resurser inom polisen och rättsväsendet. Istället för att fokusera på att jaga och straffa människor för innehav och användning av cannabis, kan dessa resurser användas för att bekämpa allvarligare brott och gängkriminalitet. I Portugal, där alla droger har avkriminaliserats, har rättsväsendet kunnat omfördela resurser till att bekämpa organiserad brottslighet mer effektivt. Sverige skulle minst sagt kunna dra stor nytta av liknande omprioriteringar.

En reglerad cannabismarknad skulle också innebära nya skatteintäkter för staten. Intäkterna kan användas till att finansiera utbildningsprogram, hälso- och sjukvård och sociala insatser för att exempelvis förebygga missbruk. Kanada har sett betydande ekonomiska fördelar sedan legaliseringen av cannabis, med miljarder i skatteintäkter som kan användas för samhällsnyttiga ändamål.

I Uruguay, det första landet som helt legaliserade cannabis, har den illegala marknaden nästintill utraderats. Samtidigt har användningen bland minderåriga inte ökat, vilket var en av farhågorna inför legaliseringen. Dessa erfarenheter visar att det är möjligt att skapa en trygg och reglerad cannabismarknad som minskar kriminaliteten och skyddar folkhälsan.

Självklart finns det utmaningar med en legalisering av cannabis, såsom risken för ökad användning och beroende. Dessa utmaningar kan dock hanteras genom reglering och omfattande folkhälsoinsatser. Erfarenheter från andra länder visar att det går utmärkt att hantera dessa utmaningar på ett effektivt sätt. Att flera EU-länder, däribland Malta, Luxemburg och nu senast Tyskland, legaliserat cannabis pekar på att en pragmatisk och human drogpolitik i unionen inte är ett orealistiskt mål.

Legaliserad cannabis är inte bara en fråga om individuell frihet, utan en strategisk åtgärd för att bekämpa den organiserade brottsligheten i Sverige. Piratpartiet kommer fortsatt att driva frågan om legalisering av cannabis, och genom det visa att vi är beredda att ta itu med de stora samhällsutmaningarna på ett effektivt sätt. Detta gör vi dock inte gärna ensamma. Låt oss - tillsammans - krossa gängen. På riktigt.