Låt Stenbrinken bli äldreboende igen

I SD Söderköpings budgetförslag förra året valde vi att satsa på att öppna upp Stenbrinken som äldreboende igen men vårt förslag röstades tyvärr ned.

Debatt 2 mars 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Sankt Anna utanför Söderköping ligger Stenbrinkens f.d. äldreboende, en gedigen byggnad, vackert belägen med närhet till skärgård och omgiven av naturskön miljö. Fastigheten rymmer 18 lägenhetsrum med badrum och toalett samt intilliggande Nilsgården med 6 lägenheter. I fastigheten finns även ett fullt fungerande tillagningskök som idag levererar mat till eleverna i Sankt Anna skola. I många år fungerade Stenbrinken som äldreboende, mycket omtyckt och uppskattat av både personal och boende. Även hemtjänsten hade sin bas och utgick från Stenbrinken för att ge vård och omsorg till personer boende i trakten. Beslutet om nedläggning fattades 2016 och därefter fungerade Stenbrinken under en kort period som flyktingboende. Sedan dess har byggnaden stått tom och öde.

När beslutet om nedläggning av Stenbrinken fattades av S, M och MP protesterade delar av nuvarande majoritet. Dessa röster ekar nu tomt och öde och inga protester hörs längre.

Underlag och ekonomisk konsekvensanalys för beslutet att lägga ned Stenbrinken har efterfrågats av oss i SD Söderköping men något sådant finns tydligen inte och inte heller några utredningar om eventuellt påstådda brister i fastighetens skick eller ur arbetsmiljösynpunkt.

Under hösten 2019 fattade Kommunstyrelsen beslut att sälja Stenbrinken med motiveringen att kommunen inte ska äga fastigheter som inte behövs för kommunal verksamhet.  Vi i SD motsatte oss och reserverade oss mot det beslutet och ansåg att det var felaktigt, förhastat och illa underbyggt.

 

Redan idag finns i vår kommun behovet av platser på äldreboende och behovet förväntas öka i framtiden. Samtidigt får vi veta att nuvarande majoritet har planer på att bygga ett nytt centralt beläget och stort äldreboende med flera avdelningar. Ett projekt som beräknas kosta hundratals miljoner för pengar som kommunen saknar och tvingas låna till.

Varför inte i stället satsa en bråkdel av de pengarna på att rusta upp Stenbrinken och göra det till äldreboende igen? Alla äldre vill inte bo i stan och många uppskattar att bo kunna bo kvar i sina hemtrakter i mer personlig miljö. 

Idag utgår hemtjänsten från Söderköpings tätort i bilar som går fram och tillbaka flera mil varje dag och likaså tillagas maten centralt för transport ut till omsorgstagare i Sankt Anna och skärgården. Att använda tillagningsköket i Stenbrinken för omsorgstagare i trakten liksom att låta hemtjänsten utgå därifrån skulle vara en vinst både för miljön och kommunens ekonomi eftersom man sparar tid som annars läggs på resor och transporter. Det skulle även vara positivt för anställda som i stället kan fokusera på att ge vård och omsorg om våra äldre. 

En försäljning av Stenbrinken är både ett riskfyllt och sannolikt oåterkalleligt beslut. Det är dessutom allt annat än god ekonomisk hushållning när det redan idag finns behov av platser på äldreboende i vår kommun. I SD Söderköpings budgetförslag förra året valde vi att satsa på att öppna upp Stenbrinken som äldreboende igen men vårt förslag röstades tyvärr ned.

Vad hände med orden att hela Söderköping ska leva och att även landsbygden ska med? Fagra löften och tomma ord? Nej, det är dags för Söderköpings kommun att tänka till. Gör om och gör rätt! Låt Stenbrinken bli äldreboende igen och låt hela kommunen leva, även för äldre och vård- och omsorgsbehövande som bor utanför tätorten.

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debutanter och utmanare gjorde sig hörda på Brunnen

Debutanter och utmanare gjorde sig hörda på Brunnen

Widar Andersson: Om man väljer att kalla sig lista, parti, flock, initiativ, eller samling spelar absolut ingen roll.

Profilbild

Debatt: SD: Rusta upp Birkagården istället för att lägga ner

SD: Rusta upp Birkagården istället för att lägga ner