Läget är inte så hopplöst som det ofta framställs

Förändringar av våra grundlagar nu en nödvändighet, det är helt enkelt statsmaktens enda möjlighet att sätta stopp för det eskalerande våldet!

Debatt 29 augusti 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Angående gängkriminaliteten och det ökade våldet i vårt samhälle så är det faktiskt som så att läget inte behöver vara så hopplöst och olösligt som det ofta framställs.

Kriminaliteten framställs allt som oftast som ett olösligt problem och det är det så länge som man vägrar vidta de åtgärder som krävs.

Vad det handlar om är att förändra och anpassa våra grundlagar till nutidens Sverige.

Varför inte se till så att yrkeskriminella invandrare med svenskt medborgarskap kan få detta indraget och utvisas, se till att kriminella personer under 18 år kan dömas till riktiga straff i kriminalvårdens regi, ordna det så att invandrare som begår grövre brott per automatik får avtjäna sina straff i sina hemländer?

Detta kan för den oinvigde låta kontroversiellt men denna typ av lagar och åtgärder finns och förekommer redan i EU-länder som Danmark, Schweiz och Österrike.

I Singapore som är ett av världens mest mångkulturella länder lyser kriminaliteten i princip helt med sin frånvaro, detta på grund av att landet inte bara utvisar den dömda brottslingen utan även dennes familj.

För att ändra en grundlag krävs att riksdagen fattar två beslut med likadant innehåll och att det hålls ett allmänt val mellan dom två besluten.

Efter det första beslutet ligger grundlagsförslaget som vilande, det andra beslutet fattas sedan av den nytillträdda riksdagen varpå lagändringen kan ske.

Om Sveriges nuvarande riksdag lägger fram beslut om grundlagsändringar så är detta inget som tvunget behöver ske, nästkommande riksdag kan dock då vid behov med mycket kort varsel kan fatta beslut om eventuella lagändringar och genomföra dem.

Som situationen nu är så väntar ett val 2022, varför eventuella grundlagsändringar kan ske redan 2023.

Om vår nuvarande riksdag inte lägger fram något beslut om grundlagsförändringar så kan inga förändringar ske före 2027.

Oavsett hur man ser på eventuella lagändringar så kan man ju inte se våra lagar som annat än tämligen tandlösa.

Vad man ska ha i åtanke är att våra nuvarande lagar inte är stiftade och anpassade för ett samhälle där tonåringar i princip dagligen skjuter med skarpladdade vapen och spränger hus och bilar i luften.

Därför är förändringar av våra grundlagar nu en nödvändighet, det är helt enkelt statsmaktens enda möjlighet att sätta stopp för det eskalerande våldet!

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Hon vill förbjuda kusinäktenskap – "Det här är ett problem i Norrköping och i andra städer"

Hon vill förbjuda kusinäktenskap – "Det här är ett problem i Norrköping och i andra städer"

Widar Andersson: Hundraen starka skäl att vifta bort arrogansen

Profilbild

Förslag om att avskaffa ebo-lagen: "Väntat på länge"

Förslag om att avskaffa ebo-lagen: "Väntat på länge"

Karl-Göran Biörsmark till minne

Karl-Göran Biörsmark till minne

Anders Jonsson, vikarierande ledarskribent: Snart lika perverst som i början av 1990-talet

Snart lika perverst som i början av 1990-talet
Visa fler