Kvinnor som gör vinster är rött skynke för S och V

Drygt 26 procent av landets företagare är kvinnor. Det är en siffra som placerar oss i bottenligan bland EU-länderna.

Debatt 10 mars 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Ett jämställt företagande är i grunden en frihetsfråga. Kvinnor och män ska ha lika förutsättningar att försörja sig och att driva sina idéer. Utan de små företagen kommer både landsbygd och stadskärnor att bli fattigare, och människors valmöjligheter färre.

Den sektor där kvinnors företagande dominerar är vård och omsorg samt utbildning. Det är också i dessa sektorer som Socialdemokraterna och Vänsterpartiet vill begränsa möjligheterna till bra verksamhet och att kunna försörja sig som företagare. Samtidigt ser S och V inga problem i att företag som vanligtvis ägs av män gör stora vinster – på skattepengar – genom att bygga sjukhus, skolor och vägar. Det är skillnad på kvinnor och mäns vinstuttag, enligt S och V.

Centerkvinnorna anser att tjänster inom välfärdssektorn som utförs på ett högkvalitativt sätt är bra tjänster. Om en privat aktör kan genomföra en tjänst, som att ge vård eller utbildning till lika eller bättre kvalitet, för samma peng som en offentlig ska den inte stoppas. För Centerkvinnorna är vinstförbud en olycklig begränsning. Förutom att värna de kvinnor som på ett förtjänstfullt sätt runt om i landet levererar välfärdstjänster till människor som det offentliga har svikit, vill vi att fler kvinnor ska kunna driva företag i alla sektorer.

Centerkvinnorna vill att statliga riskkapital och fler företagsstöd, både nationella och regionala, fördelas mer jämställt. Därtill vill vi inrätta nätverk för kvinnor som vill starta eller som redan driver företag, där företagare kan stötta och finna utbyten av varandra. Särskilt här i Norrköping ser vi ett behov hos våra starka, vackra entreprenöriella kvinnor med invandrarbakgrund, att de ska få särskild tillgång till nätverk inom företagande, gärna genom coacher som idag är företagare med utländsk bakgrund. Vi vill också att i den mån näringslivskontoret är med och hyllar/sponsrar pristagare som Årets företagare, att de varje år även lyfter fram Årets Företagarkvinna. Vi vill också att socialförsäkringar för företagare stärks med en mer generös bedömning av sjukpenninggrundade inkomst och en mer flexibel föräldraförsäkring.

Med jämställda stöd, ökad medvetenhet och en bättre trygghet kan Norrköpings nuvarande och blivande företagskvinnor hjälpa oss nå toppen på företagsbarometern och vi kan komma närmre ett jämställt företagande. Det kommer vi alla att tjäna på.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Nyetableringar

Enskild firma startar i Norrköping : Söder och Norr Flytt

Enskild firma startar i Norrköping : Söder och Norr Flytt
Nyetableringar

Mk Ryttarutbildning - enskild firma startar i Norrköping

Mk Ryttarutbildning - enskild firma startar i Norrköping
Nyetableringar

Nytt företag startat: Boba Norrköping AB

Nytt företag startat: Boba Norrköping AB
Nyetableringar

Nytt företag startat: Njkh i Norrköping AB

Nytt företag startat: Njkh i Norrköping AB
Nyetableringar

Nytt företag startat: Drömbilar Norrköping AB

Nytt företag startat: Drömbilar Norrköping AB
Visa fler