Krokek centrum är faktiskt inte Norrköping city

Själv funderar jag nu på möjligheterna att flytta till någon förort i Linköpings eller Nyköpings kommun.

Här ser vi en drönarbild på Krokek centrum. Skribenten är kritisk till att Norrköpings kommun tänker sig att anvä'nda samma parkeringsnorm i Krokek som i Norrköping city. "Tommy" är också skeptisk till hur det ska skapas "trevliga utemiljöer" i området.

Här ser vi en drönarbild på Krokek centrum. Skribenten är kritisk till att Norrköpings kommun tänker sig att anvä'nda samma parkeringsnorm i Krokek som i Norrköping city. "Tommy" är också skeptisk till hur det ska skapas "trevliga utemiljöer" i området.

Foto: Thomas Möller

Debatt2024-01-17 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Krokek som ligger norr om Norrköping i Kolmården har Samhällsbyggnadskontoret tagit fram en detaljplan för delar av centrum. Bakom de två kommersiella fastigheterna i centrum planerar man att bygga tre flerfamiljshus med 42-52 lägenheter på två tomter i ett äldre område med villor och smala vägar, tidvis med stora parkeringsproblem och mängder med skolbarn på vägar utan gångbanor och många bilar.

Kommunen skriver: ”Detaljplanens syfte är att utveckla Krokeks centrum genom förtätning, ökade möjligheter till centrumverksamhet samt skapa trevliga utemiljöer vilket inkluderar en torgyta som knyter samman funktionerna i centrum.” Det finns endast två kommersiella fastigheter i detaljplanen. Vill man skapa trevliga utemiljöer måste man göra det på lastplatsen till apoteket eller restaurangen. Eller tänker man att man bygger dessa"trevliga utemiljöer" på befintliga parkeringar eller Coops lastplats?

Norrköpings kommun har i samband med detaljplanen anlitat ett konsultbolag att ta fram en ”Parkerings- och moblitetsutredning”. I utredningen har man teoretiskt beräknat vilket parkeringsbehov som finns nu och efter att man har byggt de nya husen. Utredningen utgår bland annat från tidigare beslutade riktlinjer med tre olika zoner för parkeringar. Kommunen skriver:”Krokek är en av kommunens prioriterade utvecklingsorter (--) det finns därför argument att parkeringsnormen för mellanzonen bör tillämpas för exploateringen.”. Man menar alltså att Krokeks ”centrum” ska motsvara samma typ av område som området runt Norrköping city.

Vi som bor i Krokek, lever och bor förmodligen här för att vi av olika anledningar inte vill bo inne i Norrköping. Kanske för att vi vill ha nära till naturen, bo i ett mindre samhälle utan de problem som kan finnas i större, av praktiska eller andra skäl som gör att vi tycker det är en bra plats att leva på och som för oss innebär en högre livskvalitet.

Hur kommer det sig då att kommunen planerar en förtätning i ytterområde cirka 25 kilometer från Norrköpings centrum? Till vilken nytta? Vad och vem vinner på det? Varför bygger man inte istället på områden som är obebyggda idag? De finns…

Själv funderar jag nu på möjligheterna att flytta till någon förort i Linköpings eller Nyköpings kommun. Men med tanke på hur mycket detta eventuella projekt förmodligen sänker värdet på våra hus så kommer jag nog inte ha råd...