Kompetens och rekrytering ska prägla arbetet

I takt med att samhället nu öppnar upp ser Kvartetten det som viktigt att arbetet med denna omställning snarast återupptas. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan göra den här prioriteringen.

Erik Tingberg Andreas Bohlin

Erik Tingberg Andreas Bohlin

Foto: Susanna Beskow Norgren

Debatt2022-02-28 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Kvartetten i Vård och omsorgsnämnden har tagit initiativ till en satsning på 10 miljoner kronor för att förstärka bemanningen inom äldreomsorgen. Bakgrunden är att

Norrköpings kommun har ett långsiktigt rekryteringsbehov av personal med olika kompetenser. Men också att vi planerar arbetet så att den kompetens vi har används på rätt sätt.

Det har länge varit en uttalad vilja från Kvartetten att utbildad vård- och omsorgspersonal i större utsträckning ska få fokusera på just vården och omsorgen. Det är också en uttalad vilja att gå mot mer kompetensbaserad rekrytering. Vi ska anställa personal med den kompetens vi behöver och dessutom se till att den används på ett relevant sätt. Dessutom kommer vi i takt med att restriktionerna lättar kunna fullfölja de kompetensutvecklingsinsatser som varit pausade på grund av pandemin.

Vi vet också att regeringen kommer lägga förslag om en fast omsorgskontakt. I regeringens kommande förslag ser det av allt att döma ut som det kommer vara krav på att den fasta omsorgskontakten ska ha yrkestiteln undersköterska. Då kommer det inte räcka med att bara rekrytera fler undersköterskor. Det blir minst lika viktigt att se till att medarbetarna får fokusera på rätt saker så att deras kompetens tas till vara på bästa sätt. Därför känns det bra att vi kan göra en satsning i just den riktningen.

Avsikten med den satsning vi nu gör är att anställa personer som ska avlasta vård och omsorgspersonalen så att de ska kunna fokusera på det de är utbildade för och därmed få en ökad kvalitet. Exakt hur det kommer se ut på varje boende är upp till chefen men det kan exempelvis handla om att ta hand om städning och hjälpa till med mat och disk. Dessutom kommer det ge andra effekter då det blir fler både händer och ögon som kan stötta upp där det behövs. 

Det är som sagt, tillsammans med kompetensutveckling, en omställning Kvartetten velat göra en tid men som hindrats av Covid-19 pandemin. För att minska smittspridning och risker har vi tvingats prioritera att hålla nere antalet medarbetare som kommer i kontakt med omsorgstagarna.I takt med att samhället nu öppnar upp ser Kvartetten det som viktigt att arbetet med denna omställning snarast återupptas. Därför känns det väldigt bra att vi nu kan göra den här prioriteringen.

Kvartetten som omnämns i artikeln utgörs av dessa fyra politiker: Karin Jonsson, Olle Vikmång, Reidar Svedahl och Eva-Britt Sjöberg.
Kvartetten som omnämns i artikeln utgörs av dessa fyra politiker: Karin Jonsson, Olle Vikmång, Reidar Svedahl och Eva-Britt Sjöberg.