Kommunerna stoppar för många vindkraftverk

Vindkraft pressar elpriset och möjliggör industrins klimatomställning.

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Daniel Badman är vd i vindkraftens branschorganisation Svensk Vindenergi.

Foto: Svensk vindenergi

Debatt2022-02-02 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vindkraften pressar elpriset i södra Sverige. Fler kommuner behöver bidra till den utbyggnad som möjliggör elektrifieringen och klimatomställningen.

Elpriserna har varit ovanligt höga den senaste tiden, men Sverige har klarat sig bättre än de flesta andra länder. De höga elpriserna beror främst på ökat pris på naturgas och koldioxidutsläpp som belastar elproduktionen i många länder i Europa. I Sverige motverkas de stigande elpriserna av en ökande andel vindkraft i elsystemet.

Detta bekräftas av en ny analys från Sweco, som visar att varje ny terawattimme (TWh) vindkraft som tillkommer mellan 2022 och 2025 sänker årsmedelpriset på el med 0,4 öre per kilowattimme (kWh) i södra Sverige (SE3 och SE4). Under tidsperioden byggs 20 TWh vindkraft och prispressen i syd blir således totalt 8 öre per kWh. 

Att vindkraften pressar elpriserna är förstås viktigt för alla elanvändare. Men utbyggd vindkraft är också ett måste för att möta det snabbt växande behovet av el. Industrier satsar nu stort på bland annat grön vätgas, fossilfritt stål och batteritillverkning. Det är nya marknader där Sverige kan bli världsledande och som kan ge lokal tillväxt av jobb och skatteintäkter. Behovet av el väntas bli dubbelt så stort inom 20 år. Bara vindkraften kan byggas tillräckligt snabbt och till så låga priser som efterfrågas. 

Men även om vindkraftens utbyggnad är stark de närmaste 2–3 åren, så riskerar den att avta därefter. Antalet vindkraftverk som beviljas tillstånd minskar. Det är ett problem för södra Sverige, som redan i dag har brist på elproduktion – vilket hotar konkurrenskraften och hindrar företagsetableringar. Ett avgörande hinder i utbyggnaden av elproduktion är att hälften av alla vindkraftverk stoppas av det kommunala vetot innan miljöprövningen – som utreder påverkan på djur, natur och människor – har inletts. 

En vanlig orsak till avslagen är att befolkningen lokalt känner oro för vindkraftens påverkan. Oron ska respekteras, men påverkan är generellt mycket liten, och den prövas noggrant i miljöprövningen, som får inledas först efter en kommunal tillstyrkan.

Fler kommuner behöver visa tillit till miljöprövningen, och bidra till vindkraftens utbyggnad. Då kan det säkras en fortsatt dämpning av elpriserna. Då understödjs framväxten av en grön industri som bidrar till att utveckla södra Sverige på ett mycket lovande sätt. 

Vindkraften vbehövs för att sänka elpriserna i södra Sverige; det hävdar dagens debattör.
Vindkraften vbehövs för att sänka elpriserna i södra Sverige; det hävdar dagens debattör.