Kommunerna kan mildra energikrisen

Johan Olsson är tf regionchef på Svenskt Näringsliv och debattör i Folkbladet denna måndag.
Johan Olsson är tf regionchef på Svenskt Näringsliv och debattör i Folkbladet denna måndag.

Hur ska vi klara de skenande kostnaderna under kommande vinter? Det frågar sig just nu många svenska hushåll.

Debatt 31 oktober 2022 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Den tidigare goda elförsörjningen har varit avgörande för Sveriges ekonomiska utveckling. En stabil tillgång på el till rimliga priser har bidragit till svenska företags internationella konkurrenskraft och att Sverige lockat till sig utländska investeringar. Men nu är situationen delvis en annan. Underinvesteringar i det svenska elsystemet i kombination med den europeiska energikrisen, i spåren av Rysslands invasion av Ukraina, har försatt svenska företag i ett svårt läge. 

Förhoppningsvis är den kris vi nu står inför av övergående art. Men de politiker som nu tillträder efter valet bör vidta kraftfulla åtgärder för att mildra effekterna så mycket som möjligt. För om våra företag går omkull kommer vi alla att drabbas.

Energiförsörjningen och elpriserna är avgörande på kort sikt. Men även de nya och nygamla kommunstyren som nu tillträder kan göra sitt för att företagen ska klara sig trots allt högre kostnader. Det som kommunerna framför allt kan göra är att undanröja byråkrati och kostnader för företagen i deras kontakter med förvaltningen, så att företagen kan ägna full kraft åt sin produktiva kärnverksamhet.

Kommunerna behöver snabbt agera genom att se över sina avgiftsnivåer, tillståndsprocesser och upphandlingsförfaranden. Företagen behöver mötas av en serviceinriktad myndighetsutövning, så att de snabbt kan genomföra nödvändiga omläggningar av verksamheten och ge dem bättre förutsättningar att rida ut stormen. Tillsammans kommer vi att ta oss igenom krisen.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa