Klimatkrisen är en politiskt beslutad energikris

Bygg mer kärnkraft. Och låt medeltidsteknologin vindkraft självdö genom att fasa ut dess subventioner.

Debatt 28 januari 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koldioxid är en växthusgas. Genom utsläpp bidrar människan till att halten koldioxid i atmosfären ökar. Halten är i dagsläget upp i drygt 400 ppm, det vill säga 400 miljontedelar. Om detta människans bidrag i praktiken är obetydligt eller om det påverkar i ringa mån låter jag vara osagt. Hur som helst trivs växtligheten, och jorden har inte varit så grön som nu på 70 år. 

Men nu är det inte halten koldioxid i atmosfären som styr klimatet. Koldioxid är inte ens den viktigaste växthusgasen, det är vattenånga, som både är en potentare växthusgas och dessutom finns i mångfalt högre halter än koldioxid. Halten koldioxid i atmosfären är mera en funktion av temperaturen än tvärtom, ju varmare det är desto mer gasas ut från haven. 

Klimatet styrs framförallt av solen, av mängden solenergi som når oss och i hur dess magnetfält varierar. Solen i sig har sin variation i hur mycket den strålar. Till detta kommer att jordens bana runt solen varierar liksom jordaxelns lutning. Havet och havsströmmar spelar även betydligt större roll än växthusgaser, liksom molnigheten. Att vi i Sverige fått 20 procent fler soltimmar de senaste 40 åren torde inte vara oväsentligt. Lägg härtill, till de kända, cykliskt återkommande variationer som finns i naturen, både på jorden och i kosmos, att det även finns ett inslag av kaos och slump. 

Sammanfattningsvis kan sägas att klimatsystemet är oerhört komplext, men någon klimatkris föreligger inte. Den uppvärmning som vi sett under de senaste 150 åren ryms väl inom den naturliga variationen. Däremot har vi en energikris, och den är politiskt orsakad. Dagens energikris och skenande elpriser beror på att vi avvecklat kärnkraften, en planerbar energikälla, och ersatt den med vindkraft, en icke planerbar energikälla. Som bekant fungerar ju vindkraften bara när det blåser. Och inte är vindkraften heller särskilt "klimatsmart" om man nu är rädd för koldioxid. Utifrån livscykelperspektiv genererar den i sig 4 - 5 gånger mer koldioxidutsläpp än kärnkraften. Och följden av kärnkraftsavveckling och vindkraftsutbyggnad har blivit ännu mer koldioxid, eftersom när det inte blåser måste vi istället elda mer, och då blir det olja och gas. Sopor och flis eldar vi redan så mycket som finns. Därför: Säkra Sveriges elförsörjning. Bygg mer kärnkraft. Och låt medeltidsteknologin vindkraft självdö genom att fasa ut dess subventioner. 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa