KD: Äldre ska ha råd att gå till tandläkaren

Många upplever att tand- och munhälsan blir sämre med åldern.

Debatt 17 augusti 2022 08:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Samtidigt går äldre till tandläkaren i lägre utsträckning än den yngre befolkningen. Det kan finnas flera orsaker till att äldre inte går till tandläkaren. Sjukdom kan innebära isolering i hemmet och behov av stöd för att genomföra vårdbesök. Men det finns också många äldre som vittnar om att de inte har råd att prioritera sin munhälsa. Så kan vi inte ha det. 

 

Nästan hälften av de som får del av tandvårdens högkostnadsskydd är över 65 år. Utvärderingar av skyddet har visat att det har en omfördelande effekt. Personer med låga inkomster får sina tandvårdskostnader täckta av högkostnadsskyddet i högre utsträckning än personer med höga inkomster. Låginkomsttagare är också överrepresenterade bland de med höga subventioner. Samtidigt är nyttjandet lågt bland personer med en socioekonomiskt utsatt ställning. 

 

Kristdemokraterna vill därför kraftigt förstärka tandvårdens högkostnadsskydd genom att sänka gränsen för ersättning från dagens 3000 kronor till 1200 kronor – samma gräns som gäller i hälso- och sjukvårdens högkostnadsskydd. Mellan 1200 kronor och 15 000 kronor ska 50 procent av kostnaden täckas och därutöver ska 85 procent av kostnaden täckas. Reformen innebär en förstärkning av det statliga tandvårdsstödet med 1,6 miljarder kronor per år.

 

För de över 500 000 äldre som idag får del av högkostnadsskyddet innebär reformen minskade tandvårdskostnader med 900 kronor per år – en 25 procentig minskning för snittpatienten. Dessutom kommer många fler att inkluderas i skyddet mot höga kostnader än vad som sker idag. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Patient avled efter ingrepp – tandläkare kritiseras

Patient avled efter ingrepp – tandläkare kritiseras