Karro och Morell; vad har ni att säga till oss?

Kaisa Karro och Marie Morell; vad vill ni göra för oss ME-sjuka? Hur ska vi slippa bli misstrodda och felbehandlade? Fina tankar lär inte lösa problemen för oss.

Debatt 13 maj 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

ME är en kronisk neurologisk sjukdom som ger betydande funktionsnedsättning och påverkan på många av kroppens system. Tar man sig tiden att läsa de senaste vetenskapliga sammanställningarna som gjorts framgår det att det rör sig om en svår biologisk sjukdom. Den uppstår i de flesta fall efter en infektion. 
Kunskaperna om ME är fortfarande otillräckliga, för att inte säga obefintliga, inom vården. Många av oss ME-patienter kan berätta om hur vi blir misstrodda och felbehandlade. 

Nyligen uppmärksammades den internationella ME-dagen och nu undrar vi om vårt regionråd Kaisa Karro och oppositionsrådet Marie Morell kan svara på om, och i så fall hur, de vill ändra på de svårigheter vi möter i vården?

I hela världen beräknar forskarna att mellan 0,1 och 0,4 procent av alla människor drabbas av ME. Översatt till vår region handlar det om mellan 500 och 1900 människor. 
Det finns idag ingen enskild specialitet inom vården som känner ansvar för oss. Patientgruppen är ett tydligt exempel på hur personer med en komplex sjukdomsbild och stort samordningsbehov faller utanför de vanliga rutinerna och kanske blir helt utan vård. De fina tankarna kring person- eller patientcentrerad vård har tyvärr inte löst problemen. 

I hela landet finns det bara två mottagningar som är specialiserade på ME – en i Umeå och en i Stockholm. För en ME-sjuk som bor exempelvis i Finspång innebär det en närmare 19 mil lång resa. Risken är att vi måste anstränga oss mer än ”energikontot” tillåter och resan i sig kan då göra oss sämre! 

Varje region, också region Östergötland, behöver ha en egen specialistmottagning! En specialistenhet med kunskap om aktuellt forskningsläge, har en mycket viktig roll att spela för att öka kunskaperna på regionens vårdcentraler. Där har läkarna idag alltför sällan den erfarenhet och de kunskaper som de behöver för att kunna hjälpa oss ME-patienter.

Patienter med långtidscovid har symptom och besvär, som i hög grad är desamma som de ME-patienter har. I vår region har man inrättat mottagningar för långtidscovid – som inte är öppna för oss fått samma symptom av andra infektioner. Eftersom besvären och behoven ofta är desamma, så borde specialistmottagningarna också kunna vara gemensamma. Så vad säger ni, Kaisa Karro och Marie Morell? Vad vill ni göra?

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Oppositionen fick igenom förslag om höjt ob-tillägg

Oppositionen fick igenom förslag om höjt ob-tillägg

Debatt: Vi är oroliga för att vi inte klarar att ge en god vård

Vi är oroliga för att vi inte klarar att ge en god vård

Debatt: Tänk dig att få andas som genom ett sugrör

Tänk dig att få andas som genom ett sugrör

Debatt: Det allvarligaste är att människor inte får vård i tid

Det allvarligaste är att människor inte får vård i tid

Debatt: Historiskt ögonblick inledde händelserikt år i länet

Historiskt ögonblick inledde händelserikt år i länet
Visa fler