Kärnkraft, sol och vind räcker inte till

Debatt 18 februari 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Jag var för kärnkraft då den var ny. Tänk att göra ström utan att belasta naturen och utan att härja med vattenkraft! Avfallet skulle rymmas i en normalstor villa. Älvar skulle räddas. Industrin få nästan gratis el. Vi fick detta, men mycket mer avfall. 

Det utbrända kärnbränslet skulle ju upparbetas i bridreaktorer (breed reactors, förökningsreaktorer), återanvändas och räcka i tusen år. Bearbetningen kräver tung kemisk industri. Eld, ugnar, kvarnar, starka syror. Det blev för svårt att så hantera intensivt radioaktiva och ibland giftiga ämnen i stor skala. Därför valdes upparbetningsteknologin bort. Löftena har förnyats, men hanteringsproblemen finns kvar. 

Kärnreaktorer kan användas till att göra kärnvapen. Bäst är att använda för ändamålet specialbyggda reaktorer. Vanliga kärnkraftverk kan också användas. Man kör dem lagom många veckor och tar ut bränslestavarna för upparbetning. 

Här i Norrköping satsade staten på Marviken. Där skulle man göra el och samtidigt kärnvapenbränsle. Teknikerna skulle jobba under reaktorn och byta bränsle under drift. 

USA gillade inte att Sverige skulle bli kärnvapenmakt. Marviken laddades aldrig. Sverige fick köpa amerikansk reaktorteknologi och därmed ge USA insyn. För säkerhets skull (USA:s säkerhet) byggdes reaktorerna ovan jord, fullt åtkomliga för övervakning. Tyvärr också för angrepp från luften. 

Ute i världen syns samma scenario. Iran vill bygga vad de ser som fredlig kärnkraft. Israel och USA tror att det ska bli kärnvapenbränsle. Spänningarna kring detta hotar världsfreden. Om alla länder skulle starta kärnkraftverk, några med egen teknologi, kan läget bli vanskligt. 

2019 förbrukade världen 153 514 TWh energi: 11 111 traditionella biobränslen, 43 360 kol, 52 568 olja, 36 586 naturgas, 2700 kärnkraft, 4 171 vattenkraft, 1 270 vindkraft och lite övrigt förnybart. Sverige förbrukade jämförelsevis runt 150 TWh bara inom elsektorn.

Kan smarta kärnkraftverk ersätta 132 514 TWh fossil energi? Näe. Ett smart kärnkraftverk om 1000 MW skulle ge 6 TWh el om året. 22 085 smarta kärnkraftverk skulle behövas. Tusen nya smarta kärnkraftverk per år i 22 år? Finns inte på kartan. Traditionell kärnkraft blir för dyr.

Kan sol och vind ersätta all fossil energi? Näe. Det går inte. Huvudscenariot är att vi fortsätter att leva som vanligt och accepterar att efter oss kommer syndafloden. Jag hoppas ändå på en klok, mångfacetterad omställning med mycket sparande och effektivisering. Helst utan kärnkraft. 

 

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

Svedahl optimistisk inför valet: "Liberalerna klättrar"

Svedahl optimistisk inför valet: "Liberalerna klättrar"

Debatt: Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen

Satsningar på kärnkraft fördröjer omställningen

Debatt: Ska vi nå klimatmålen så krävs det mycket fossilfri el

Ska vi nå klimatmålen så krävs det mycket fossilfri el

Debatt: Varning för att låta dessa få makt i landet

Varning för att låta dessa få makt i landet

Debatt: När ångmaskinen kom så byggdes det inte väderkvarnar

När ångmaskinen kom så byggdes det inte väderkvarnar
Visa fler