Kärnkraft är en naturlig del av Sverige

Vi har ett stort energibehov i Sverige, och det kommer att öka.

Debatt 11 juli 2022 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vi kommer att behöva flera olika sorters energikällor för att möta efterfrågan. En del kommer att gå snabbare att få i drift, och andra kommer att ta längre tid. Och varje energislag har sina fördelar och nackdelar.  

När det gäller kärnkraft så är det en mycket kraftfull, tillförlitlig och fossilfri kraftkälla. Det stora inom utvecklingen av kärnkraft nu är de så kallade SMR(små modulära reaktorer). Dessa kan byggas i moduler, vilket ger möjlighet till ”massproduktion”, tar mycket mindre yta i anspråk vid lokalisering och har ett annorlunda behov av säkerhetssystem. Allt detta sammantaget ger en billigare produktion, och därmed billigare el. Dessutom utvecklas teknik för att kunna använda uranet flera gånger och genom det få ut mer kraft och dessutom korta tiden för slutförvaring (även om den trots det fortsättningsvis blir mycket lång).  

Att vi i Norrköpings kommun skulle ha ett SMR ställer jag mig positiv till. Det är viktigt för elförsörjningen till våra befintliga industrier och dessutom viktigt för att kommunen även fortsättningsvis kunna vara en attraktiv etableringsort för företag då säkrad elförsörjningen ofta är en viktig fråga vid etableringsbeslut. En etablering av SMR i Marviken finns det dock många anledningar att vara tveksam till. Framförallt anser jag att det skulle vara mer logiskt och kostnadseffektivt att bygga SMR i närheten av de företag och industrier som har mest nytta av energin. Genom att förse dessa med el genom SMR så frigörs nuvarande kraft till andra behov. 

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Eon i Norrköping skyddar sina anläggningar mot sabotage

Eon i Norrköping skyddar sina anläggningar mot sabotage

Eon chockhöjer fjärrvärmen i Norrköping med 13 procent

Eon chockhöjer fjärrvärmen i Norrköping med 13 procent

Svenska Kyrkan: Kostnaderna kan öka med flera miljoner

Svenska Kyrkan: Kostnaderna kan öka med flera miljoner

Elprischocken: "Vi följer förbrukningen varje dag"

Elprischocken: "Vi följer förbrukningen varje dag"

Vill ha svar från Holmen – Ska ni ersätta drabbade?

Vill ha svar från Holmen – Ska ni ersätta drabbade?
Visa fler