Känslan av maktlöshet och förtvivlan är djupt oroande

Nyströmska skolan i Söderköping står vid en brytpunkt som riktar ett skarpt ljus mot våra lokala politikers förmåga att se och värdesätta potentialen i det de förvaltar.

Anders Bevemyr (S) är ordförande i Söderköpings Barn- och Utbildningsnämnd och därmed en av de beslutsfattare som Zulmay Afzali vänder sig till i sin debatartikel om Nyströmska skolans framtid.

Anders Bevemyr (S) är ordförande i Söderköpings Barn- och Utbildningsnämnd och därmed en av de beslutsfattare som Zulmay Afzali vänder sig till i sin debatartikel om Nyströmska skolans framtid.

Foto: Elisabet Bergquist

Debatt2024-04-04 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det överraskande beslutet av barn- och utbildningsnämnden att avveckla alla teoretiska program vid Nyströmska skolan är inte bara ett steg tillbaka för utbildningsväsendet i Söderköping utan också en missad möjlighet för hela kommunen att stärka sin attraktivitet och framtidsutsikter.

Det som slår en med häpnad är inte enbart beslutets kortfattade karaktär, utan den synbarliga avsaknaden av insikt och förståelse från de styrande partierna; Moderaterna, Socialdemokraterna och Sverigedemokraterna, om skolans inneboende värde och betydelse. Denna beslutsamhet har kastat inte bara de program som stod inför nedläggning utan hela skolan och dess framtid i en oviss tillvaro. Det är sorgligt att se hur en sådan beslutspunkt togs utan tillbörlig hänsyn till de många röster som höjdes i protest.

Före beslutet stod föräldrar, elever, företagare och medborgare enade i en demonstration för att rädda skolan, en handling som tyvärr möttes av öron som varken lyssnade eller förstod deras bekymmer. Även oppositionens försök att presentera alternativa lösningar avfärdades, vilket lämnade en känsla av maktlöshet och förtvivlan hos alla inblandade. Denna kollektiva känsla av att ha blivit överkörd och bortglömd är djupt oroande.

Nyströmska skolan är inte en vanlig skola. Dess unika ställning som ackrediterad av Erasmus+ programmet lyfter fram dess internationella dimension, där elever har möjligheten att engagera sig i utbyten och projekt med andra länder inom EU. 

För oss som bor och verkar i Söderköping är Nyströmska mer än bara en institution; den är en källa till stolthet, en plats där unga människor kan växa och utvecklas i en miljö som stöder lärande och personlig utveckling. Att se den förminskas på detta sätt är inte bara en förlust för våra barn och deras framtida möjligheter utan för hela samhället.

Det är därför av yttersta vikt att de ansvariga politikerna – de som bär ansvaret för detta beslut – tar ett steg tillbaka, reflekterar över de långtgående konsekvenserna av deras handlingar, och överväger en omprövning av beslutet. Att vänta tills skadan blir irreparabel vore ett allvarligt misstag. Det finns fortfarande tid att rätta till kursen, att lyssna och att agera i Söderköpings och dess invånares bästa intresse. För Söderköpings skull, låt inte detta bli ett missat tillfälle att visa sant och visionärt ledarskap.