Jätteförskolor med upp till 120 barn passar inte alla

Vi i Centerpartiet i Norrköping anser att vi måste öka mångfalden av skolor och barnomsorg i kommunen. Eftersom barn och familjer inte är stöpta i samma form kan inte heller den pedagogiska verksamheten vara det. Jätteförskolor med upp till 120 barn ger till exempel klen tröst åt den förälder som anser att småskalighet är en viktig utgångspunkt för trygga barn.

Debatt 5 juli 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Nedläggning av skolor och förskolor är förmodligen den mest känsliga fråga en kommun kan fatta beslut om. I Norrköpings kommun är vi just nu i en fas då många förskolor och skolor behöver läggas ned på grund av att lokalerna är för dåliga.

Det har under de senaste åren varit återkommande att skolor som skulle renoveras plötsligt blivit tvungna att rivas i stället. Detta har många gånger orsakats av att kommunen ställt sig passiv under skolans förfall vilket inneburit att ingen annan lösning funnits på bordet än att riva eller bara lämna skolenheten. Politiska beslut har under förfallet i stället fokuserats på en centraliserad lösning, i form av en ny större skolenhet i närheten. 

Dessa processer har många gånger också kännetecknats av dålig information till barn och föräldrar som berörts och det har varit svårt att förstå vem som har beslutat vad. Hanteringen kring Sandtorpsskolan i Åby är ett exempel på detta. Om en skola måste ersättas skall det föregås öppen information så att de barn och föräldrar som faktiskt berörs av besluten ges en ärlig chans att påverka processen i tid. 

Det är inte förtroendeingivande för politiken och den politiska processen om inte medborgarna känner att deras åsikt får gehör. För vem skall man vända sig till om beslut om skolors nedläggning sker bakom stängda dörrar och inte når medborgare förrän grävmaskinen står utanför dörren? Om en skola måste ersättas skall det föregås av debatt och transparens så att de barn och föräldrar som faktiskt berörs av besluten ges en ärlig chans att påverka processen i tid. 

Vi i Centerpartiet i Norrköping anser att vi måste öka mångfalden av skolor och barnomsorg i kommunen. Eftersom barn och familjer inte är stöpta i samma form kan inte heller den pedagogiska verksamheten vara det. Jätteförskolor med upp till 120 barn ger till exempel klen tröst åt den förälder som anser att småskalighet är en viktig utgångspunkt för trygga barn.  

Nu måste vi förvalta den mångfald av förskolor och skolor som finns i kommunen – både med avseende på storlek, geografisk placering och pedagogisk inriktning. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Se till att arbetsvillkoren i vården håller måttet

Se till att arbetsvillkoren i vården håller måttet

Debatt: Ett uselt betyg för den politiska ledningen

Ett uselt betyg för den politiska ledningen

Padelfejden i Arkösund fortsätter

Padelfejden i Arkösund fortsätter

Debatt: Man skall alltid kunna lita på Sverigedemokraterna!

Man skall alltid kunna lita på Sverigedemokraterna!
Visa fler