Jag håller tummarna för att regeringen inte går bakåt

Linda Thyrén och Mats Engström, IHM Business School, efterfrågar i Folkbladet (24/10) en nationell strategi för kompetensutveckling i arbetslivet och undrar om vi riksdagsledamöter från Östergötland kommer att driva på regeringen i denna fråga

Debatt 28 oktober 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

.Hur den nya regeringen kommer att agera besvaras förstås bäst av de riksdagsledamöter som företräder regeringsunderlaget. Som vice ordförande i riksdagens arbetsmarknadsutskott och talesperson för S i arbetsmarknadsfrågor vill jag dock passa på att dela med mig av hur vi socialdemokrater ser på denna avgörande fråga.

Arbetslivet ställer allt större krav på löpande kompetensutveckling. Thyrén och Engström skriver att ”kompetensutveckling måste i mycket högre grad ses som något som ska genomföras under hela arbetslivet…” och här kan jag bara instämma till fullo. 

Oavsett om du är industriarbetare, undersköterska, ingenjör eller ekonom kommer du behöva kompetensutveckling löpande under arbetslivet. Thyrén och Engström lyfter fram flera förslag och jag tycker att mycket av detta intressant och värt att titta vidare på.

 

Som Thyrén och Engström också skriver så tog S-regeringen flera viktiga steg och hit rör bland annat det nya omställningsstudiestödet. Genom reformen ”Trygghet och omställning” har Sverige fått ett omställningssystem i absolut världsklass. 

Det nya, generösa omställningsstudiestödet ger vanliga löntagare utmärkta möjligheter att vidareutbilda sig och med detta stärka sin position på en alltmer krävande arbetsmarknad – samtidigt som företagen ges större flexibilitet. Stödet kom på plats tack vare stora ansträngningar från arbetsmarknadens parter och bred politisk uppbackning. 

 

Därför är det med stor oro jag noterar att landets nya arbetsmarknadsminister Johan Pehrson (L) säger att han och regeringen tänker ”skruva lite” i just det nämnda omställningsstudiestödet, som började gälla för bara några veckor sedan.

Redan nu är efterfrågan att ta del av det nya studiestödet stort. Därför blir jag mycket förvånad över uttalandet om regeringens ambition att ändra i reglerna. Jag vet att det redan gett upphov till oro, inte minst bland de fackliga organisationerna. Överenskommelsen som ligger till grund för reformen är en helhet och om politiker börjar peta i enskilda delar riskerar helheten att falla. 

Precis som Thyrén och Engström skriver behöver mer göras för att anställda ska få löpande kompetensutveckling. Jag håller därför tummarna att regeringen i detta läge därför inte väljer att gå bakåt istället.

 

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa