Istället för att agitera mot andra kulturer

De senaste åren har vi i allt högre grad hört högerpopulistiska politiker som skyller på utomeuropeiska invandrare i Sverige för gängkriminalitet och hävdar att ett mångkulturellt samhälle är ett ”multikriminellt” samhälle.

Wolfgang Schreyer har invändningar mot förra söndagens artikel av Johnny Hornbrink där han talar om det månkulturella samhället som "mångkriminellt".

Wolfgang Schreyer har invändningar mot förra söndagens artikel av Johnny Hornbrink där han talar om det månkulturella samhället som "mångkriminellt".

Foto: Widar Andersson

Debatt2023-10-15 07:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Johnny Hornbrinks debattartikel i Folkbladet 8 oktober är ett exempel på detta. Låt oss titta på fakta tillsammans och ta itu med dessa fördomar.

Sverige har en lång historia av invandring, vilket har berikat vårt land och stärkt det ekonomiskt. I århundraden har människor från olika delar av världen kommit till Sverige på jakt efter ett bättre liv. Detta kulturarv är en källa till vår styrka. Vi gillar till exempel att handla i de omfattande arabiska stormarknaderna här i Norrköping; trots vår uppskattning för det lokala köket vill vi inte missa det orientaliska utbudet av varor.

Det är viktigt att betona att majoriteten av invandrarna i Sverige är väl integrerade och bidrar positivt till samhället. Statistiken visar tydligt att endast en liten andel av invandrarna är inblandade i kriminell verksamhet. Vi får inte tillåta att fördomar uttrycks mot hela invandrarsamfundet.

Det är också värt att notera att många företag i Sverige anställer personer från olika nationaliteter. Bara i Östergötland samarbetar över 70 nationaliteter och de är ett bevis på att mångfalden i vår ekonomi och samhälle berikas.

Det är lätt att hävda att mångkulturen är ansvarig för brottsligheten, men vad högerpopulistiska politiker ofta inte berättar för oss är deras egen agenda. Många av dem strävar efter att ta Sverige ur EU. Denna strategi är inte bara kortsiktig, utan också skadlig för vårt land. EU har gett oss fred, välstånd och stabilitet.

I verkligheten vill högerpopulistiska politiker ofta främja stabilitet för att vinna politisk nytta och försvaga demokratin. Vi ska inte låta oss luras av sådana försök till splittring. Vi bör arbeta tillsammans för att främja ett inkluderande och rättvist samhälle där alla har lika möjligheter. Trots den dramatiska situationen med gängkriget lever människor med olika kulturell bakgrund fredligt tillsammans i detta land. Istället för att agitera mot andra kulturer tar ansvariga politiker nu den efterlängtade och kanske ovanliga vägen: Mycket hårdare straff, hårdare lagar, konsekvent övervakning, mer befogenheter för fler poliser är bra för en konstitutionell stat.

Låt oss arbeta tillsammans för ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle baserat på principerna om mångfald och respekt. Det här är sättet att skapa en bättre framtid för Sverige.

Justitieminister Gunnar Strömmer är en av de ledande politiker som Wolfgang Schreyer anser gör saker som är bra för Sverige.
Justitieminister Gunnar Strömmer är en av de ledande politiker som Wolfgang Schreyer anser gör saker som är bra för Sverige.