Investeringsstödet är helt avgörande för hyresrätten

Dagens bostadsbrist drabbar alla: unga, nyskilda, de som fått jobb i en ny stad och pensionärer som vill flytta till ett mindre hem.

Marie Linder är ordförande i Hyresgästföreningen.

Marie Linder är ordförande i Hyresgästföreningen.

Foto: TT

Debatt2021-11-11 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Sverige har sedan 2017 ett statligt investeringsstöd för hyresrätter och studentbostäder. Stödet infördes för att fler ska kunna bo i en lägenhet med rimlig hyra, en reform och som har blivit helt avgörande för bostadsbyggandet. Trots det är stödets framtid osäker. Kristdemokraterna - tillsammans med sina forna alliansparter och Sverigedemokraterna - vill nu avskaffa stödet, helt utan att presentera andra lösningar.

Kristdemokraternas hållning blir än mer obegriplig när investeringsstödet levererar, framförallt i små- och medelstora städer där bostadsbyggandet är helt beroende av stödet. I hela landet har ca 50 000 hyresrätter med rimlig hyra byggts eller påbörjats under fyra år. I Östergötland är motsvarande siffra 962 och för Norrköping 195 hyresrätter.

I Finland är hälften av alla hyresrätter byggda med statligt stöd. Stödet har bred politisk acceptans från höger till vänster. 

När staten står som medfinansiär, och villkorar med lägre hyra, så minskar risken och projekten går ihop. Det är särskilt effektivt i lågkonjunktur, där effekten både blir att fler projekt blir av och att hyran i det som byggs blir lägre. Investeringsstödet är ett centralt politiskt redskap för att försäkra att en del av de lägenheter som byggs har en rimlig hyra. Utan investeringsstöd kan till exempel en nyproducerad 2:a bli 1 000 kronor dyrare per månad. För en familj med höginkomsttagare kan det låta som en småsak. Men en tusenlapp är mycket pengar för en fattigpensionär eller ensamstående förälder. 

Den bostadsskuld vi dras med sedan 90-talet har ackumulerats under åren av lågt byggande. Den behöver vi bygga ikapp för att matcha den beräknade befolkningsökningen. Enligt Boverket måste det byggas ca 60 000 bostäder varje år fram till 2030. Hur tänker Kristdemokraterna att det ska ske? Att avskaffa investeringsstödet, det som varit själva garanten för bostadsbyggandet, är inte rätt väg att gå. 

Med undantag för M-KD budgeten 2019 har investeringsstödet överlevt decemberöverenskommelser, regeringsombildningar, budgetkontroverser och januariavtal. Men nu är det en knapptryckning i riksdagen från att försvinna. Byggandet av hyresrätter till rimliga hyror når historiska höga nivåer, detta tack vare det statliga stödet. Kristdemokraterna måste inse att investeringsstödet är helt avgörande för att bygga bort bostadsbristen.

Ebba Busch är partiledare för Kristdemokraterna; ett parti som kritiseras av Hyresgästföreningen i denna debattartikel.
Ebba Busch är partiledare för Kristdemokraterna; ett parti som kritiseras av Hyresgästföreningen i denna debattartikel.