Inga skattepengar har försvunnit eller förskingrats

Det som hänt är att ett referensmärke i budgeten blivit fel, vilket ledde till ett beräkningsfel.

Mats Annerfeldt 'är kommunstyrelsens ordförande i Finspång. Idag svarar han på ett kritiskt inlägg från SD:s gruppledare angående den felräkning av kommunens pensionskostnader som framkom häromveckan.

Mats Annerfeldt 'är kommunstyrelsens ordförande i Finspång. Idag svarar han på ett kritiskt inlägg från SD:s gruppledare angående den felräkning av kommunens pensionskostnader som framkom häromveckan.

Foto: Mikael Grip

Debatt2024-02-01 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I Folkbladet 27 januari frågar Torgny Maurer som är gruppledare för SD i Finspång vem som "är ansvarig" för det fel i budgetarbetet som innebar att kommunens pensionskostnader beräknades vara mycket lägre än vad de faktiskt är. 

Jag håller med om att det är illa när fel sker. Samtidigt måste vi tänka efter hur vi bäst agerar när felet upptäcks. Hur utkräver vi ansvar på bästa sätt?

Om vi börjar med vad som hänt så har det inte för försvunnit några pengar ur kommunkassan. Varken förskingrats eller bidragit till ökade kostnader för kommunen. Det som hänt är att ett referensmärke i budgeten blivit fel. I ett excelark användes en felaktig procentsats, vilket ledde till ett beräkningsfel. Detta är nu åtgärdat. Även utan detta beräkningsfel har vi, liksom många andra kommuner, en tuff ekonomisk situation och vi arbetar hårt med att få våra verksamheter i ekonomisk balans, vilket kommer att kräva tuffa beslut för att lyckas.

Vad gäller agerandet så har vi i den politiska ledningen omgående fått information om det inträffade när felet upptäcktes och arbetet med att säkra att det inte upprepas vidtogs utan dröjsmål. Ansvarig tjänsteperson har därmed gjort sitt jobb, och inte dragit sig för att rapportera ett upptäckt fel. 

Det tredje och viktigaste handlar om på vilket sätt vi från ledningen utkräver ansvar när misstag begås. Innan jag började min roll som kommunstyrelsens ordförande arbetade jag 30 år i industrin. Där har jag varit med om många händelser där misstag begåtts, och fokus har aldrig varit på vem som gjort misstaget, utan istället på frågan: ”vad gör vi nu? Hur hanterar vi situationen tillsammans för att reparera det som hänt och gå vidare?”

Det är så man bygger laganda, att vi tillsammans jobbar för att nå uppsatta mål, och det är det arbetsklimatet jag vill bidra till att skapa i Finspångs kommun. Om man letar syndabockar och straffar personer som alltid gör sitt bästa får man en tystnadskultur där personalen inte vågar tala om när något går fel. Då får vi inte fram de signaler som är ett måste för att kunna utveckla och leda en organisation, kommun eller företag åt rätt håll, och det blir dyrt i längden. Är det något jag vill lämna efter mig i min politiska gärning så är det just ett bra samarbetsklimat som också är det som fått mig att trivas i industrin, och som fått mig att ”gå många extra mil” på jobbet under åren.