I Sophia Jarls moderata styre är landsbygden lönlös

Vi i Centerpartiet vill att Hallegården ersätts med ett nytt boende i Skärblacka.

Kerstin Sjöberg (C) skriver tillsammans med partivänner om Hallegården i Skärblacka.

Kerstin Sjöberg (C) skriver tillsammans med partivänner om Hallegården i Skärblacka.

Foto: Jasmine Hübinette

Debatt2024-03-13 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

När vi i Centerpartiet på kommunfullmäktige, den 26 februari, ställde frågor till ansvarigt kommunalråd, vad som händer med Hallegården i Skärblacka fick vi beskedet att ingenting görs.

Fastigheten är utdömd och verksamheten kommer upphöra år 2027, men partierna i den styrande majoriteten M, KD, L och SD kommer inte bygga nytt i Skärblacka. De vill inte prioritera möjligheten för boende i Skärblacka att kunna bo kvar på orten när behoven av vårdboende uppstår. Istället ska Skärblackaborna få söka sig till en ledig plats i centrala Norrköping. Eller som en sverigedemokrat uttryckte det; ”man ska vara tacksam för att det finns en boplats även om den är i staden” och en kristdemokrat som tycker att; om det ska bedrivas landsbygdspolitik så får Centerpartiet donera från sin egen partikassa. Uttalanden som är talande för hur borgerlig samverkan och SD ser på landsbygden.

När vi dessutom hör kommunstyrelsens ordförande prata om hur lönlöst det är när Centerpartiet föreslår att skolor på landsbygden och särskilda boenden i våra utvecklingsorter ska få finnas kvar, då blir vi bekymrade. Det blir då uppenbart för oss att ett moderatlett styre inte innebär någon satsning på landsbygden utan det är de centrala delarna av Norrköping som prioriteras.

Vi i Centerpartiet vill att Hallegården ersätts med ett nytt boende i Skärblacka. Vi anser att det är viktigt att kunna erbjuda service till invånare som är i behov av den här hjälpen och att de kan få det på den ort där de kanske har bott i hela sina liv. I Skärblacka centrum finns centrumfunktioner som kan användas av personal och/eller boende tillsammans med besökare. Att boendet finns kvar i Skärblacka gör också att det finns arbetstillfällen på orten, vilket är viktigt för ortens utveckling och framtid. 

Vi tror att det går att hitta en flexibel lösning. Se över vilka verksamheter som kan samlokaliseras med boendet. Bygg i mindre skala, alla nya boenden behöver inte bestå av 80 lägenheter. Idag är en del av fastigheten seniorlägenheter som hyrs ut via Hyresbostäder. Det går säkert att hitta något liknande upplägg även i fortsättningen. Behovet av bostäder för äldre i Skärblacka kommer finnas kvar även efter 2027, det är bara en fråga om prioritering. Vill Borgerlig samverkan och SD att all serviceutveckling ska ske i centrala Norrköping eller vill ni se en levande kommun? För Centerpartiet är svaret på den frågan helt klart att hela kommunen ska utvecklas.