Höghastighetspartierna bör inse fakta

Om vi bygger nya höghastighetsbanor får vi tillräckligt med utrymme för godståg på de gamla banorna.

Det behövs fler spår för tågtrafiken; det är nog alla överens om. Men hur fort ska det åkas och vad för slags tåg är det som ska gå var? Där går meningarna isär.

Det behövs fler spår för tågtrafiken; det är nog alla överens om. Men hur fort ska det åkas och vad för slags tåg är det som ska gå var? Där går meningarna isär.

Foto: SOFIA NAHRINGBAUER

Debatt2021-11-09 10:36
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det hävdar Christian Widlund, Centerpartiets ordförande i Norrköping, i ett svar till mig i Folkbladet 1/11.

Det brukar från höghastighetspartiernas sida hävdas att utrymmet för godstrafik ökar två-tre gånger, alltså med 100 till 200 procent. Jag har ifrågasatt det men aldrig fått riktiga svar. I våras kom siffror från Trafikverket som visar att 50 procents  genomsnittlig ökning är mer realistiskt.

Alltså hälften eller mindre än vad som påståtts utan underlag och som jag också påpekar i min artikel 18/10. Faktauppgifter som mycket väl Christian kunnat diskutera. I stället upprepar det ostyrkta påståendet att godskapaciteten räcker.

 Region Skåne har räknat ut för avsnittet Lund-Hässleholm så blir den gamla stambanan så gott som fullbelagd redan 2040. Samtidigt finns det gott om plats på nya höghastighetsbanan. Men som inte kan utnyttjas då banan anpassas endast för snabba persontåg.

Det finns anledning att anta något liknande förhållande skulle gälla Ostlänken avsnittet Norrköping-Linköping. Genom Sörmland finns förutom stambanan mot Katrineholm även Nyköpingsbanan som gör läget bättre där.

Östgötadelen av Ostlänken ligger senare i planeringen och här finns ännu möjlighet att tänka om och bygga den som en snabbtågsbana för 250 km/t – som även kunde ta gods. Jag skulle glädjas om höghastighetspartierna äntligen insåg fakta och tog initiativ till ett sådant omtänkande. Inte åt en felsatsning för 100-150 år framåt i tiden.