Höga skatter och färre reaktorer gör priset högt

Debatt 17 december 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Då politiker debatterar elenergi och framhåller att Sverige har elöverskott som då exporteras, så stämmer det, men det finns också tillfällen då det saknas tillräcklig inhemsk egenproducerad elenergi, som vid dessa tillfällen importeras från, Norge, Danmark, Finland, Tyskland, Litauen samt Polen och även då en del smutsig kolkraftsenergi och vid elöverskott exporterar Sverige till samma ovan nämnda länder.

Det finns också tillfällen då Sverigeproducerad och importerad utländsk elenergi inte är tillräcklig och då startas det oljeeldade kondenskraftverk i Karlshamn, som ägs av tyska Uniper-koncernen och under drift kan förbruka upptill 140 tusen liter olja i timmen.

Karlshamnsverket har nu i december månad startats på nytt för elleverans då till bland annat Polen och har tidigare varit i drift under två veckor i september månad (2021) och förbrukade då cirka 40 miljoner liter olja, med ett utsläpp på cirka 100 miljoner ton CO2. Dessförinnan under föregående år förbrukade Karlshamnsverket 4 miljoner lit olja och släppte då ut 10 miljoner ton CO2, som motsvarar all personbilstrafik i Sverige under ett års tid.

Att detta är miljövänligt, kan vara svårt att förstå och att högt elpris, beror på Rysk ”Putingas”, är nog inte orsaken. Mer sannolikt är, att fyra kärnkraftsreaktorer i Sverige stängts och tagits ur drift och de marginaler som tidigare fanns på egenproducerad elenergi, finns nu inte längre.

Det måste gå att förutspå! Stängs något energislag, som nu fungerande kärnkraftsreaktorer, före att dessa är ersatta med annan elproduktion och dessutom ha tilltro till en väderberoende elproduktion, då blir det som nu, med bland annat skyhöga elpriser.

Övriga orsaker till nu högt energipris är att svenskt elnät inte är utbyggt och därför saknas överföringskapacitet till södra delen av landet. Andra orsaker är rådande elområdesindelning och inte minst att fungerande kärnkraftsreaktorer är tagna ur drift. Att då vid upprepade tillfällen påstå att det är världsmarknadspriset som är anledning till Sveriges höga elenergipriser, är nog inte ett relevant påstående.

Det är inte bara elenergipriset som är högt i Sverige, även drivmedelpriserna har skjutits i höjden och då skylla på världsmarknadspriset är inte rätt! Hur kan det vara att dieselpriset i våra grannländer är cirka fyra kronor lägre än i Sverige. Detta beror inte på världsmarknadspriset; det beror på de sammanlagda skatterna på fordonsdrivmedel och där tillkommande moms och inget annat.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården

Bakslag för vindkraftspark i Kolmården
Annons
Miljöpartiet i Östergötland

"Vi måste satsa på elektrifiering för klimat och välfärd"

"Vi måste satsa på elektrifiering för klimat och välfärd"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

SD:s "etta": "Politikerna måste ta tillbaka makten" • "De styrande verkar trötta och trampar luft" • "Det är bara att kötta på"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

"Det här är ju som ett slags muta för förstörd miljö"

Debatt: Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt

Reidar Svedahl hamnar sist därför att han har rätt
Visa fler