Handlingsförlamning följs av kortsiktiga panikbeslut

Historiskt stort underskott i Söderköping

Malin Östh (V) är en av de fem gruppledare i Söderköping som skrivit under debattartikeln om den ekonomiska situationen i kommunen.

Malin Östh (V) är en av de fem gruppledare i Söderköping som skrivit under debattartikeln om den ekonomiska situationen i kommunen.

Foto: Hanna Walfridsson

Debatt2023-10-27 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Var 25:e krona som kommunen spenderar finns inte utan lånas. Kommunen har svag soliditet, kan inte betala av på sina lån och intar i år jumboplatsen i Östergötland vad gäller genererat resultat över de senaste åren. Underskottet 2023 kommer bli historiskt, nästan minus 50 miljoner, och 2024 ser ut att kunna bli lika illa. 2014 till 2018 när Moderater och Socialdemokrater senast styrde tillsammans lämnade man över vad som då ansågs vara ett rekordstort underskott, på ca 18 miljoner. Nu styr man igen och verkar inte förstå situationens allvar. Varje generation ska stå för de kostnader de själva ger upphov till. I annat fall kommer morgondagens medborgare, våra ungdomar, att få betala av de skulder som dagens politiker ger upphov till.

I kommunfullmäktigedebatten den 16/10 ställdes frågor till den styrande majoriteten. Vad gör ni?! Vad händer?! Man erkänner att det är en kris och att det krävs svåra beslut men kan inte redovisa någon samlad plan. Mer energi läggs på att ifrågasätta oppositionens retorik och varför vi inte kommer med några konkreta förslag. Men alla oppositionspartier har lämnat konkreta förslag i tidigare budgetdebatter. Hur dessa har värderats vet vi inte. Majoriteten bjuder inte in till några partiöverläggningar och säger öppet att varje nämnd ska lösa sina egna problem.

Om inget görs måste skatten höjas med 2 kronor för att hantera det läge som tillåtits uppstå. Det är uppenbart att majoriteten består av partier som har mycket svårt att mejsla fram en gemensam politik och ta avgörande beslut. Långvarig handlingsförlamning följt av kortsiktiga panikbeslut är i stället det som kännetecknar deras sätt att styra. I våras införde de anställningsstopp och restriktivitet för inköp och konsultarvoden. Trots det försämrades prognosen vad gäller årets underskott med 8 miljoner från april till nu!

Vi förstår att det är frustration i kommunorganisationen. Du som medarbetare gör så gott du kan och har fokus på ditt dagliga arbete. Att som styrande politiker uppmana att alla måste hjälpas åt, är endast ett försök att flytta fokus från sina egna tillkortakommande. Att läget var allvarligt visste vi alla tidigt förra året. Men den nya majoriteten bestående av M, S och KD har haft mer fokus på att bevaka sina egna intressen än kommunens. Förtroendevalda har ett ansvar att prioritera kommunens gemensamma resurser, fatta beslut om frågor som rör människors vardag samt att styra och leda en kommunorganisation. Ett förtroende som nu måste anses vara helt förbrukat!

Ellen Friberg, Söderköpings Initiativet står också bakom artikeln från (nästan) alla gruppledare i oppositionen.
Ellen Friberg, Söderköpings Initiativet står också bakom artikeln från (nästan) alla gruppledare i oppositionen.