Gäller Annie Lööfs ord även i Söderköping?

Debatt 30 oktober 2021 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Centerpartisternas ledande politiker i Söderköping, Sverker Johansson och Ulric Nilsson, skriver att deras parti vill fortsätta ”tillsammans som alliansen” (NT 18/10). Det är ett besked som är föga sensationellt men som ändå väcker frågor, bland annat med tanke på vad som hänt på riksplanet. Jag svarar i Folkbladet, eftersom min inlaga inte tycks få plats i NT.

Söderköpingscenterns viljeinriktning bygger på att det finns en fortsatt majoritet för den borgerliga alliansen, vilket är långt ifrån säkert. Skulle SD och V få valresultat motsvarande nuvarande opinionssiffror är det inte troligt att den borgerliga alliansen har majoritet. Vad händer då? Kommer centerpartiet att acceptera SD som samarbetsparti i så fall? Den frågan vore intressant att få svar på. I synnerhet som partiledaren Annie Lööf markerat oerhört tydligt gentemot SD. 

När det gäller sakinnehållet i politiken konstaterar jag att nedskärningarna riskerar att fortsätta om C får bestämma. Inga ekonomiska underskott accepteras och inga skattehöjningar. Detta även om det innebär att det blir neddragningar i välfärden. 

Såväl barn- och utbildningsnämnden som socialnämnden har besvärande underskott och har därför uttryckt hos kommunstyrelse och ytterst kommunfullmäktige att ytterligare ekonomiska medel är nödvändiga och måste tillföras nämnderna för att dessa ska klara viktiga åtaganden. Senast på kommunstyrelsen (18/10) avvisade majoriteten de äskanden som de tunga nämnderna  har fört fram. Visserligen beviljades nämnderna i sista stund tillskott för kostnader av engångskaraktär, men kraven på minskade utgifter kvarstår.  Redan idag är situationen besvärlig inom hemtjänsten för att ta ett exempel. Utan tillskott lär personalnedskärningar bli nödvändiga. Och att kunna tillgodose önskemål som framfördes på det nystartade ungdomsrådet, om ändamålsenliga lokaler för sin fritid kommer att bli svårt. Risken för att ungdomarnas positiva gensvar på dialogen med politikerna mynnar ut i besvikelse och ytterligare politikerförakt är stor.

Låt mig avsluta med att ändå ge lite beröm. Det är bra att centerns företrädare tidigt talar om sin viljeinriktning. Centerns besked är uppenbarligen: Låg kommunalskatt är prioriterat och risk för urholkad välfärd är smällar som Söderköpings medborgare får ta. Vänsterns alternativ är lika tydligt: Låt oss reparera reporna i välfärden även om man som privatperson kan få vara beredd att avstå en flaska vin i månaden, d v s om det behövs, en femtioöring i höjd kommunalskatt.

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Widar Andersson: Om man väljer att kalla sig lista, parti, flock, initiativ, eller samling spelar absolut ingen roll.

Profilbild

Debatt: SD: Rusta upp Birkagården istället för att lägga ner

SD: Rusta upp Birkagården istället för att lägga ner