Försvarsindustrin är mycket viktig för vår säkerhet

Kriget i Ukraina och det ökade hotet mot Sverige gör att det finns ett behov av att ta ett helhetsgrepp för att stärka Sveriges försvarsförmåga.

Debatt 13 september 2022 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

En viktig åtgärd som inte får underskattas är att tillse att vi har vapen och materiel så att vi kan försvara oss. Försvarsindustrin har behandlats styvmoderligt i svensk politik. En av de första åtgärderna som den nuvarande regeringen gjorde när de tillträdde var att avveckla Försvarsexportmyndigheten. Den myndighet som hade till uppgift att värna svensk försvarsexport internationellt där många andra stater särskilt gynnar sin egen försvarsindustri. Många av dess funktioner avvecklades och det gjorde det svårare för den svenska försvarsindustrin. Regeringen har heller inte prioriterat att utveckla exportkontrollregelverket med exempelvis införande av efterkontroll för krigsmateriel som en enig riksdag beslutade om och som många andra stater med stor försvarsindustri redan har. Istället blev införandet av efterkontroller åratal försenat och det kan skada Sveriges anseende såsom ledande försvarsindustrination.

 

Under våren och sommaren har vi besökt olika delar av försvarsindustrin i vårt land, nu senast SAAB Aerodynamics i Linköping. Det är uppenbart vilken kompetens, forskning och utveckling som finns i vår världsledande försvarsindustri. Det handlar även om många arbetstillfällen det skapar samt om hur klustren av forskning, utveckling och produktion ger ringar på vattnet i den regionala utvecklingen. Det finns ett mycket stort behov av att prioritera försvarsindustrifrågorna. Det handlar dels om att vi ska kunna producera materiel så att vi kan hjälpa Ukraina att försvara sig mot det brutala ryska kriget. Framförallt är det en grundläggande förutsättning för att vi ska kunna försvara vårt land. Mer än 50 procent av det som försvarsindustrin producerar går idag på export och området präglas av internationellt samarbete. Därmed är en utvecklad politik på området något som varje regering som tar Sveriges säkerhet på allvar borde prioritera. 

 

Sverigedemokraterna har under lång tid lagt förslag om att prioritera försvarsindustrin. Vi har lagt förslag i riksdagen om att underlätta för export, bland annat att genom att ta bort kriterier som går ut på att Sverige ska gå in och värdera andra staters inrikespolitiska prioriteringar och väga in detta som ett hinder för vapenexport. Vi har också redan innan invasionen av Ukraina verkat för att Sverige ska exportera vapen till landet, detta medan regeringen felaktigt påstod att det inte var möjligt utifrån det svenska regelverket. 

 

I det mycket allvarliga säkerhetspolitiska läge som råder, så behöver Sverige ta ett helhetsgrepp kring försvarsindustrin och så snabbt som möjligt få på plats en heltäckande försvarsindustristrategi som tydligt prioriterar området. En sådan strategi bör tydligt peka på vad som bör göras för att underlätta för försvarsindustrin, både i Sverige och internationellt. Ytterst handlar frågan om att vi behöver tillse att det finns förutsättningar för långsiktiga spelregler, forskning och utveckling och en tydlig nationell strategi för att stå stadiga i relation till andra försvarsindustrinationer och vara konkurrenskraftiga.

I grunden handlar det också om försvarsförmåga om krig och konflikt skulle drabba Sverige. Sveriges säkerhet kommer alltid att vara högst prioriterad för Sverigedemokraterna. En försvarsindustristrategi är en komponent i den strävan, liksom i att ta ett ansvar i den nordiska grenen av Nato.


 
 
 
 
 
 
Läs mer!

Ottosson kritisk till att Jarl duckar om Jarnvall

Ottosson kritisk till att Jarl duckar om Jarnvall

Debatt: Miljöpartist: JAS Gripen kan behövas för fred i Ukraina

Miljöpartist: JAS Gripen kan behövas för fred i Ukraina
Visa fler
Ämnen du kan följa