Följ vår vetenskapliga guide och rösta för en hållbar framtid

Den konservativa gruppen i Europaparlamentet har föreslagit en paus i den gröna given och i Sverige har Sverigedemokraterna sagt att de vill riva upp beslut kring EU:s klimatpaket Fit for 55.

Stefan Arrelid är ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Stefan Arrelid är ordförande i Naturskyddsföreningen i Norrköping.

Foto: Magnus Andersson

Debatt2024-05-12 09:00
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Förra året var det varmaste i modern tid. I år har redan nya värmerekord satts. Skyfall, bränder och hungersnöd blir följden. Havsnivåer stiger alarmerande snabbt när klimatet blir varmare och isar smälter. 

Klimatfrågan är en av de allra viktigaste i kommande EU-valet. 

Förlusten av biologisk mångfald och spridningen av miljögifter, som bekämpningsmedel i jordbruket och PFAS, förvärrar våra miljöutmaningar. Arter och naturområden försvinner i en alarmerande takt. Även här kan EU göra stor skillnad.

Därför är det positivt att EU redan nu går i spetsen med nya klimatlagar som siktar på att minska utsläppen och skona ovärderlig natur och skydda biologisk mångfald. EU:s gröna giv är en vision om att EU ska bli världens första klimatneutrala kontinent senast 2050.

De närmaste fem åren är avgörande för om vi ska lyckas vända den negativa trenden och bromsa de värsta effekterna.

Forskare menar att åtgärder måste ske så tidigt som möjligt för att vi ska slippa mångdubblerade kostnader längre fram – som våra barn och barnbarn får betala.

Tyvärr hotas nu dessa viktiga beslut. Den konservativa gruppen i Europaparlamentet har föreslagit en paus i den gröna given och i Sverige har Sverigedemokraterna sagt att de vill riva upp beslut kring EU:s klimatpaket Fit for 55. 

Skarp kritik riktas från regeringens experter i Klimatpolitiska rådet av den politik som nu förs i Sverige. De menar att man inte följer klubbade EU direktiv och mål. ”Regeringen har en strategi för klimatpolitiken som inte hänger ihop – man pekar på ena sidan att mål ska nås – och man gör på andra sidan åtgärder som går på tvärs mot målen”, säger rådets ordförande. 

Statens Finanspolitiska råd skriver: ”För att bromsa klimatpåverkan måste utsläppen av växthusgaser begränsas. Regeringen saknar en sammanhållen och begriplig klimatstrategi. Klimatomställningen är nödvändig. Regeringen behöver visa ledarskap och klimatpolitiken behöver förklaras och försvaras för att nå acceptans.” 

Klimat och miljö blev viktigaste frågan i en nyligen publicerad opinionsundersökning av Indikator opinion, och det är viktigt att väljaren inser hur kraftigt ambitionsnivån nu varierar. 

Naturskyddsföreningens valguide granskar partiernas ställningstaganden som ett stöd när du ska välja. Sök på: Naturskyddsföreningen EU val.┣Naturskyddsföreningens analyser bygger på vetenskap och forskning med klimat och natur i fokus. Rösta för en hållbar framtid den 9:e juni.