Fler behöver få upp ögonen för dåligt stillasittande

De allra flesta föräldrar älskar sina barn och gör allt för att de ska vara lyckliga, må bra och förbli friska.

Föräldrar borde vara mer oroliga över sina stillasittande barn än vad de tycks vara. Det skriver Svensk bowlingförbundets generalsekreterare i sin debattartikel.

Föräldrar borde vara mer oroliga över sina stillasittande barn än vad de tycks vara. Det skriver Svensk bowlingförbundets generalsekreterare i sin debattartikel.

Foto: Privat

Debatt2023-10-20 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

I stället för att låta barnen gå eller cykla till skolan skjutsar vi dem så att de kommer fram säkert. I stället för att bråka säger vi ja till ytterligare en timme skärmtid. Man vill ju vara snäll. Men i det långa loppet kan våra goda intentioner få motsatt effekt.

Enligt Folkhälsomyndigheten bör barn och unga vara fysiskt aktiva på ett sätt som ger ökad puls och andning i minst 60 minuter per dag. Bland Östergötlands 11-åringar når bara 18 procent den rekommendationen, vilket är något mindre än rikssnittet på 19 procent. Det visar undersökningen Skolbarns hälsovanor som genomfördes 2021/2022.

Samtidigt visar en ny Sifoundersökning, beställd av Svenska Bowlingförbundet, att bara var tredje förälder känner oro över att deras barn rör sig för lite. Den stora skillnaden mellan antalet barn som rör sig för lite och antalet föräldrar som oroar sig visar att fler behöver få upp ögonen för de långsiktigt negativa hälsoeffekterna av en stillasittande livsstil. 

Det kan vara svårt och läskigt att inse att ens eget barn tillhör en riskgrupp, men forskning visar att vanor och beteenden kopplat till vår hälsa grundläggs tidigt i livet – träning och rörelse behöver bli en naturlig del av vardagen för nästan alla barn. Fysisk aktivitet minskar risken för att drabbas av hjärt-kärlsjukdom och diabetes typ 2, och kan även fungera som en skyddande faktor för exempelvis depression. Utöver alla hälsofördelar kan fysisk aktivitet dessutom bidra till mycket glädje och gemenskap. Vi är många som kan göra mer: 

• Östergötlands föräldrar kan i högre grad söka kunskap och försöka påverka sina barn att välja rörelse framför stillasittande.
• Experter inom barns hälsa och rörelse kan både ta och ges mer utrymme i media.
• Beslutsfattare kan prioritera satsningar på lek och rörelse, både i skolan och samhället i stort.
• Inte minst kan vi inom idrottsrörelsen bli ännu bättre på att ge alla barn en plats inom idrotten. Att komma till en ny förening och testa en ny sport kan vara svårt, och då är det viktigt att snabbt känna sig som del av en gemenskap för att man ska vilja fortsätta. Vi kan också bli bättre på att understryka rörelsens betydelse för barns hälsa i kontakt med både föräldrar och politiker.

Tillsammans kan vi hjälpas åt att sätta fler av Östergötlands barn i rörelse, och bidra till att de får ett friskare och lyckligare liv.

 

Peter Hodor är generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet och debattör i Folkbladet denna fredag.
Peter Hodor är generalsekreterare i Svenska Bowlingförbundet och debattör i Folkbladet denna fredag.