Finspångs styrka är kompetenta och lojala medarbetare

Att avveckla Bergska är en kortsiktig åtgärd som på lång sikt kan leda till en negativ utveckling för Finspångs kommun.

Monika Lantz Skogh är aktiv i samhällssektionen i Grytgöls IK. Hon uppmanar Finspångs kommun att verkligen tänka efter före när det gäller en eventuell nedläggning av Bergska gymnasiet. Det kan ställa till stora problem för ungdomarna, för industrion och för kommunen på sikt, skriver hon i sitt inlägg i Folkbladet.

Monika Lantz Skogh är aktiv i samhällssektionen i Grytgöls IK. Hon uppmanar Finspångs kommun att verkligen tänka efter före när det gäller en eventuell nedläggning av Bergska gymnasiet. Det kan ställa till stora problem för ungdomarna, för industrion och för kommunen på sikt, skriver hon i sitt inlägg i Folkbladet.

Foto: Magnus Johansson

Debatt2024-03-12 09:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är med mycket stor förvåning vi tagit del av förslaget att stoppa intaget av nya elever till Bergska gymnasiet, vilket i förlängningen pekar mot en totalnedläggning av de program som finns idag, när de nuvarande kullarna är färdiga med sin utbildning.

Om detta förslag vinner gehör hos våra folkvalda är det ett steg i fel riktning och man får nästan en känsla av att kommunen gett upp. Man ger upp sina ambitioner att växa och man ger upp sina ambitioner att förse vårt näringsliv med kompetent arbetskraft i framtiden.

Om våra ungdomar redan i gymnasieålder, i brist på lokala möjligheter, tvingas att studera i Norrköping eller Linköping riskerar vi att aldrig återse dem på orten. 

Finspångs näringsliv, som flitigt anlitats för praktikperioder och för lokala studiebesök får svårare att attrahera ungdomar till de bristyrken som redan finns. Här har ju företagen idag en chans att visa upp sig och locka till framtida anställningar.

En betydande del av ungdomarna i Finspångs kommun, speciellt i kommunens norra delar, pendlar till gymnasiet i Finspång dagligen via buss. Utan Bergska kan dessa elever tvingas till en dubbelt så lång resväg, dessutom med ett bussbyte i Finspång för att ta sig till sin gymnasieskola på annan ort. Följden kan bli att man t.o.m. tvingas till en inackordering på studieorten i alltför ung ålder och till ett högt ekonomiskt pris.

Detta riskerar att öka stressen och pressen på våra unga som redan idag är hög. 

Det som eventuellt skulle mildra konsekvenserna av detta förslag kunde vara om Curt Nicolin-gymnasiet har ambitioner att växa och ta över hela, eller delar av det programutbud som Bergska gymnasiet har idag. 

Har man fört en dialog kring detta? Om inte så skulle vi vilja rekommendera en mer offensiv inriktning kring utbildningsalternativ i Finspångs Kommun.

Och jodå, vi förstår att kommunen har ett ansträngt ekonomiskt läge men det här sparförslaget innebär bara att Finspång tar plats i en nedåtgående spiral som kan bli ödesdiger. 

Att avveckla Bergska är en kortsiktig åtgärd som på lång sikt kan leda till en negativ utveckling för Finspångs kommun. Kan vi inte förse våra stora globala företag med kompetent, lojal arbetskraft som vill stanna på orten, så ökar risken att de söker sig till andra orter eller flyttar verksamheten utomlands. Vi vill inte att vår fina kommun rustar ner, utan tänker om och tänker nytt.