Ett stort antal människor kommer att dö på jobbet

Debattörerna argumenterar för ett bättre och mer engagerat säkerhetsarbete ute på byggarbetsplatserna.
Debattörerna argumenterar för ett bättre och mer engagerat säkerhetsarbete ute på byggarbetsplatserna.

Sedan några år tillbaka ökar antalet arbetsplatsolyckor i Sverige med dödlig utgång.

Debatt 30 april 2023 08:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Står sig 2023 års trend kommer drygt fyrtio människor ha mist livet på sina arbeten när året är slut.

Arbetsmiljöverkets statistik för de tio senaste åren visar att nästan var femte dödsolycka sker i byggverksamhet vilket innebär att byggbranschen har flest dödsolyckor på den svenska arbetsmarknaden. Föga smickrande för samhällsbyggnadssektorn och det stämmer till eftertanke. 

I byggverksamhet förekommer det många hälso- & säkerhetsrisker såsom byggarbetsplatser och bemanning under ständig förändring, väderpåverkan, transporter, höga höjder, tunga element, lyftoperationer, maskiner, komplicerade och riskfyllda arbetsmoment osv. Mot den bakgrunden och de stora konsekvenserna av olyckor är det lätt att inse att det krävs engagerat, förebyggande och systematiskt arbetsmiljöarbete med inbyggda säkerhetsmarginaler. 

En kedja är som bekant aldrig starkare än dess svagaste länk och på en byggarbetsplats är många olika företag verksamma. För att höja säkerhets- och arbetsmiljöprestandan på svenska byggarbetsplatser måste medarbetare, företag, arbetstagar- och arbetsgivarorganisationer, byggherrar och myndigheter samverka för en branschgemensam nollvision.   

Byggsektorns kunder är till största delen offentliga vilket innebär att samhället har stor påverkansmöjlighet genom klokt genomförd offentlig upphandling. Idag hanteras säkerhet och arbetsmiljö oftast via formaliserade avtalsvillkor som emellanåt kan uppfattas att de främst går ut på att flytta arbetsmiljöansvar från byggherren till entreprenören. Vi skulle vilja se fler offentliga upphandlingar med bredare perspektiv där pris balanseras med relevanta kvalitetsparametrar som till exempel leverantörernas säkerhets- och arbetsmiljöarbete och hur det kommer bedrivas i praktiken i föremålet för upphandlingen. Det skulle sätta ett värde på säkerhets- och arbetsmiljöarbetet och sporra till ytterligare utveckling hos leverantörerna.

Trots att vi på Skanska arbetar utifrån värderingen Värna om livet, arbetsmiljöpolicyn Arbeta säkert eller inte alls och har ett branschledande systematiskt arbetsmiljöarbete är vi inte förskonade från olyckor och allvarliga tillbud i vår verksamhet. Vi vet därför att säkerhets- och arbetsmiljöarbetet måste vara högst på agendan vid varje givet tillfälle ända från företagsledningen, via alla organisatoriska led, ända ut till varje enskild medarbetare som verkar på våra arbetsplatser.

 


 
 
 
 
 
 
Ämnen du kan följa