En budget för hela Östergötlands utveckling

Satsning på vårdcentralerna på 440 miljoner under budgetperioden, ökad tillgänglighet och omställning till nära vård.

Debatt 21 juni 2022 08:34
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Koalition för Östergötlands sista budget före valet är en budget för jämlik vård, regional utveckling och hållbar tillväxt. Hela Östergötland ska bli ännu bättre.

När människor har goda livsvillkor och hälsan är jämlik, ökar möjligheterna till en hållbar tillväxt, utveckling och välfärd. Tillgängligheten spelar en avgörande roll och ska bli bättre. För att göra det görs extra satsning på vårdcentralerna. Ingen östgöte ska behöva känna oro för att inte få vård. 

Genom att satsa på förebyggande och hälsofrämjande insatser så vet vi att många sjukdomar och mycket ohälsa kan förebyggas. Det är en vinst för alla, inte minst för den enskilde som får ett friskare liv.

Det är oacceptabelt att allt fler drabbas av våld i nära relation eller av sexuellt våld.  De som drabbas ska mötas av ett gott omhändertagande och en god vård. Därför vill vi skapa ett integrerat mottagande för de drabbade. 

Region Östergötland ska vara en arbetsplats där många vill arbeta, utvecklas och forska. Vidareutbildningar med bibehållen lön till exempelvis barnmorska och, nytt för nästa år, till specialist i fysio- eller arbetsterapi, samt generationsväxlingsprogram med attraktiva villkor är några exempel av många på hur vi vill åstadkomma detta. Även en förstärkt arbetsmiljö har högsta prioritet.

Vi påverkas av världen och den omvälvande tid vi lever i. Vi ska därför ha styrkan i ett brett och livskraftigt näringsliv som kan bidra till klimatomställning, ökad självförsörjningsgrad och landsbygdsutveckling. Vi ska fortsätta med olika insatser som mildrar de konsekvenser som pandemin medfört. Där spelar grön omställning och digitalisering en viktig roll.

Kollektivtrafiken är prioriterad. Många har uppmanats att inte åka kollektivt under pandemin och nu behöver vi få tillbaka resenärerna igen. Vi inför anropsstyrd kollektivtrafik som komplement på linjer som saknar kvälls- och helg turer. En vidareutveckling av Närtrafiken ska också ske.

Kulturen spelar en viktig roll för både demokrati och samhällsutveckling. Kulturen bidrar till att platser, städer och regioner blir mer attraktiva och inkluderande. Region Östergötland kommer under året fortsatt vara ett stöd när det gäller samordning och samverkan i kulturfrågor. Vi känner stor tillförsikt i att vi nu presenterar en budget för hela Östergötland på regionfullmäktige. 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Regionen satsar extra på länets vårdcentraler

Regionen satsar extra på länets vårdcentraler

"Våldet är också riktat mot alla i Navestad"

"Våldet är också riktat mot alla i Navestad"