Eddie Demir tillåts fortsätta bygga mardrömmar

Antalet parkeringsplatser har ökat och exploatören planerar att fälla ett stort antal träd inom planområdet. Byggnaderna är ett brutalt ingrepp i den idylliska och skyddsvärda åmiljön.

Debatt 18 juli 2022 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Som få kanske uppmärksammat så har kommunen nyligen beviljat bygglov för kvarteret Vimman. Beslutet togs av Samhällsbyggnadsnämndens, SHBN: s myndighetsutskott den 1 juni. Byggstart är satt till 1 augusti-22. Vänsterpartiet vägrade delta i beslutet. 

 

Byggtiden är uppskattad till två år. Flera av sakägarna har fått ett meddelande från kommunen, medan andra berörda grannar inte blivit underrättade.

 

Det beviljade bygglovet skiljer sig markant från den antagna detaljplanen: Nu planeras fyra hus istället för tre; antalet våningar har ökat till fyra istället för tre. Man har alltså försökt utöka exploateringsgraden och förtätningen av Vimmantomten till bristningsgränsen. Placeringen av husen är helt annan än den som anges i detaljplanen.

 

Antalet parkeringsplatser har ökat och exploatören planerar att fälla ett stort antal träd inom planområdet. Byggnadernas höjd, utseende och karaktär är ett brutalt ingrepp i den idylliska och skyddsvärda åmiljön.

 

Offentligt har beslutet knappast uppmärksammats alls. Möjligheterna till att överklaga och ha synpunkter är snävt tilltagna. Att beslut och överklagandetid ligger under sommar och semestertid är knappast en tillfällighet. Det gäller att försöka få igenom beslutet när kritiker i störst utsträckning är borta på semester. För att göra en travestering i sommarhettan: Det gäller att smida medan hjärnan är varm.

 

Det beviljade bygglovet skiljer sig markant från den antagna detaljplanen: Nu planeras fyra hus istället för tre; antalet våningar har ökat till fyra istället för tre. Byggherren, Eddie Demir, har alltså försökt utöka exploateringsgraden och förtätningen av Vimmantomten till bristningsgränsen. Placeringen av husen är helt annan än den som angetts i detaljplanen. 

Antalet parkeringsplatser har ökat och exploatören planerar att fälla ett stort antal träd inom planområdet. Byggnadernas höjd, utseende och karaktär är ett brutalt ingrepp i den idylliska och skyddsvärda åmiljön.

 Det kan konstateras att Demir, för några år sedan moderat toppnamn i kommunpolitiken, tillåts fortsätta bygga mardrömmar. Detta med den borgerliga majoritetens godkännande där den moderate ordföranden i SHBN Börje Natanaelsson står i spetsen.  Vi kan enbart uppmana sakägare att överklaga och alla andra att protestera, påpeka risker och orimligheter.

 

 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Debatt: Varför fifflar Vänsterpartiet i Söderköping?

Varför fifflar Vänsterpartiet i Söderköping?

Debatt: Skattehöjning bättre än att fiffla med prognoser

Skattehöjning bättre än att fiffla med prognoser

Debutanter och utmanare gjorde sig hörda på Brunnen

Debutanter och utmanare gjorde sig hörda på Brunnen

Widar Andersson: Om man väljer att kalla sig lista, parti, flock, initiativ, eller samling spelar absolut ingen roll.

Profilbild