Detta skulle innebära ett gigantiskt slöseri

SD, KD, M, och L försöker slå i svenska folket att man kan driva gamla kärnkraftverk som Ringhals 1 och 2 hur länge som helst.

Debatt 24 januari 2020 08:49
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Men alla tekniska system har begränsad livslängd, och Vattenfall har av ekonomiska skäl beslutat att lägga ner de minsta och äldsta Ringhalsreaktorerna. Vattenfalls VD hävdar bestämt att det inte finns några förutsättningar att driva dem vidare.


Om Ringhalsreaktorerna ändå skulle få fortsätta, så som SD m.fl. vill, skulle vi behöva subventionera kärnkraften ännu mer. Bland annat måste av säkerhetsskäl miljardbelopp investeras i separata nödkylsystem och en ny bottenplåt för att ersätta den gamla, som är rostig. Detta skulle innebära ett gigantiskt slöseri med skattemedel och ta åratal av ombyggnader.


Även ny kärnkraft är mycket dyr. Vid det nya finska kärnkraftverk som håller på att byggas, och redan har blivit drygt 10 år försenat, kommer elen att kosta närmare 2 kr per kWh. Det kan jämföras med moderna vindkraftsanläggningar som Vattenfall planerar att satsa på, som kan byggas för ca 30 öre per kWh.


Professor Lennart Söder vid KTH har gjort detaljerade beräkningar av det svenska elsystemet som visar att en kombination av vindkraft, vattenkraft och solkraft kan garantera en trygg och säker elförsörjning i Sverige. Tvärtemot vad SD påstår är också utvecklingen i Tyskland positiv – den förnybara elkraften ökar och kolkraft samt kärnkraft minskar. År 2019 blev förnybar energi större än kolkraft i Tyskland. Vindkraften ökar nu kraftigt i Sverige och kan utan svårighet möta framtida behov.

 


Ämnen du kan följa
Läs mer!

"Politiken ger mig en del av en gemenskap"

"Politiken ger mig en del av en gemenskap"