Det måste bli mer lönsamt att bruka skogen

Idén om "ökad äganderätt i skogen" i debatten just nu innebär att de stora skogsbolagen får större möjlighet att skövla de värdefulla skogarna. Djur och växter riskerar att trängas tillbaka ännu mer. Hotet mot den biologiska mångfalden är globalt och nationellt sett ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatkrisen.

Debatt 2 augusti 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Skogen är viktig för många. Den är hem åt en stor del av vår biologiska mångfald, viktig för friluftsliv och för klimatet – markerna och den växande skogen binder kol, och rätt använda kan skogsprodukter bidra till klimatmålen. Skogen är central för flera näringar, som skogs-, ren- och besöksnäringarna, som alla är beroende av hållbart skogsbruk för att klara sig på sikt. Men skogsbruket är inte hållbart och när diskussionerna om skogspolitik går vidare så måste den röst som alltid står upp för miljön finnas med i förhandlingsrummet. 

Idén om "ökad äganderätt i skogen" i debatten just nu innebär att de stora skogsbolagen får större möjlighet att skövla de värdefulla skogarna. Djur och växter riskerar att trängas tillbaka ännu mer. Hotet mot den biologiska mångfalden är globalt och nationellt sett ett lika stort hot mot mänskligheten som klimatkrisen. Det skulle få katastrofala konsekvenser. 

Miljöpartiet kommer stå upp för ett hållbart skogsbruk som värnar biologisk mångfald och klimat, och skapar robusta ekosystem som är nödvändiga för mänsklighetens överlevnad. Vi vill... 

… Både göra det lättare för den enskilde skogsägaren att ta naturhänsyn i skogsbruket, och skydda mer skog. Markägare behöver få bättre ersättning och villkor när de vill skydda värdefull skog och natur. Idag tar det cirka sex veckor att få tillstånd att avverka skog, men kan ta upp till tio år att få den skyddad.

… Det måste bli mer lönsamt att bruka skogen utan att förbruka artmångfald eller kolsänkor. Vi vill underlätta långsiktig förvaltning, mångbruk och moderna, naturnära brukningsmetoder.

… Alla småföretagare och entreprenörer ska få goda villkor att ställa om när vi får ett mer variationsrikt skogsbruk med ökad lokal förädling av produkter.

Skogspolitiken måste ge bra förutsättningar för friluftsliv i alla dess former – svampplockning, rekreation, naturturism och mycket mer.

Vi är många som älskar skogen, och att skogspolitik just nu ligger högst på den politiska dagordningen är bra – det vinner naturen på. Fortsatt balanserade förhandlingar framåt är avgörande. Därför är det också viktigt att Miljöpartiet driver miljöns röst i de förhandlingarna.

 

Ämnen du kan följa