Det mångkulturella samhället blev mångkriminellt

Lek med tanken att i princip 100 procent av alla bilolyckor skulle ske med vita bilar, skulle då importen och försäljningen av just vita bilar få fortgå i oförminskad styrka samt rent av uppmuntras och påstås vara "berikande" för vår nordiska bilpark!? Föga troligt!

En jämförelse med vita bilar är en del av innehållet i denna debattartikel av Jonny Hornbrink från SD.

En jämförelse med vita bilar är en del av innehållet i denna debattartikel av Jonny Hornbrink från SD.

Foto: Pontus Lundahl/TT

Debatt2023-10-08 08:52
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Rörande den gravt eskalerande gängkriminaliteten med skjutningar och mord så är ju frågan varför alla så kallade "kriminella vetare och experter" hela tiden förefaller stå helt frågande varför Sverige nu ser ut som det gör.

Man har till leda presenterat en mängd förklaringsmodeller, dock utan att någonsin nämna det faktum att majoriteten av dem som nu sitter i svenska fängelser råkar vara utomeuropeiska invandrare.

Vi har fått höra om vikten om förebyggande åtgärder från skolan och socialtjänsten med mera, det är med andra ord alltid samhället som ska ta ansvar.

Det är inte utan att man undrar vart "föräldraansvaret" tog vägen i debatten? 

Kan man inte som (ofta arbetslös) hålla ordning på sina barn i det nya landet så kanske man inte hör hemma i det samma? Men det får vi ju inte säga i Sverige, detta eftersom invandringen påstås vara räddningen av allt!

Utan invandringen så skulle vi ju inte ha några pizzabagare, ingen vårdpersonal och inga taxichaufförer med mera. Sanningen är bara att man i länder som Polen, Ungern och Japan, det vill säga länder utan invandring såväl kan äta en pizza som ta en taxi till valfri fungerande vårdinrättning! Ett civiliserat samhälle fungerar med andra ord alldeles utmärkt utan invandring.

Kriminaliteten vi nu ser är ett arv från Reinfeldts, Löfvens och Anderssons regeringars invandringspolitik. 

Enligt all expertis och alla nyhetsforum som benämner etniciteten på gängkrigens våldsverkare så är man rörande eniga om att dessa i princip uteslutande är invandrare och då främst utomeuropeiska, enligt Expressen så bär endast 2-3 procent av dom gängkriminella i Stockholm svenska namn.

Om vi kan enas kring detta och sluta leva i förnekelse så kan ju kanske problemen tids nog kunna lösas.

Men enligt vänstern och invandringsförespråkarna så har massinvandringen inget att göra med gängkrigen och skjutningarna vi nu ser!

Denna tolkning betyder då att vi utan invandring, det vill säga med noll invandrare i Sverige ändå skulle ha haft exakt samma brottslighet som nu? Detta med den lilla skillnaden att brotten då uteslutande skulle ha begåtts av etniska svenskar, tror man ens själva på denna förklaringsmodell?

Till den som ser "rasism" i ovanstående text följer en fråga! Lek med tanken att i princip 100 procent av alla bilolyckor skulle ske med vita bilar, skulle då importen och försäljningen av just vita bilar få fortgå i oförminskad styrka samt rent av uppmuntras och påstås vara "berikande" för vår nordiska bilpark!? Föga troligt!

Visst kan och ska vi ha invandring till vårt land, men inte som nu kravlös invandring!

På 60- och 70-talen så hade vi en arbetskraftsinvandring med kravet om assimilering, den som flyttade till Sverige skulle bli "svensk" och fungera som en etnisk svensk.

Detta krav övergavs på 90-talet då man började tala om mångkulturens förträfflighet, något allt färre nu talar om då detta bara har resulterat i splittring och utanförskap. Den politiskt korrekte läser ovanstående text som att jag hävdar att "alla invandrare" är kriminella! Det har jag inte påstått! Vad jag och all tillgänglig fakta dock säger är att majoriteten av alla gängkriminella är invandrare! Sammanfattningsvis så kan man bara konstatera att det mångkulturella samhället resulterade i ett mångkriminellt Sverige!