Det finns stor okunskap om nyttan med kollektivavtal

Hör du till de som undrar vad ett kollektivavtal egentligen innebär? Vad det betyder för just dig?

Kollektivavtalen är ingen lagstiftning. Avtalen är bättre än så; så skulle man kunna beskriva innehållet i dagens debattartikel. Nyttan för anställda, för arbetsgivare och för samhällsutvecklingen i stort är kollektivalens fundament.

Kollektivavtalen är ingen lagstiftning. Avtalen är bättre än så; så skulle man kunna beskriva innehållet i dagens debattartikel. Nyttan för anställda, för arbetsgivare och för samhällsutvecklingen i stort är kollektivalens fundament.

Foto: Christine Olsson/TT

Debatt2023-12-29 09:51
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Vår ambition är att öka kännedomen om facket och färska händelser visar att okunskapen är stor. Något som är bra både för arbetsgivare och medarbetare målas ibland upp som en konflikt med facket.

Du kanske tror att det är fackets produkt och hur kan då arbetsgivarna gå med på det? Saken är att kollektivavtalet är bra för både arbetsgivare och fack och vi ska berätta varför. 

Den svenska modellen innebär att parterna alltså arbetsgivarna på ena sidan och facken på den andra, kommer överens om vad som ska gälla på arbetsmarknaden. Att vi tillsammans via kollektivavtal slår fast vilka regler som gäller. En av fördelarna med att vi löser detta via avtal utan politikernas inblandning, är att kollektivavtal ger en mycket större flexibilitet för respektive bransch jämfört med lagar som styr. Alla branscher ser olika ut, har olika behov och kräver därför olika lösningar.  

För våra medlemmar är fördelarna många. Årliga lönehöjningar, möjlighet till inflytande på arbetsplatsen, avtal om anställningsvillkor, ersättning vid sjukdom och föräldraledighet, tjänstepension och övertidsersättning, för att nämna några.  

Med facket har du alltid någon som jobbar för att reglerna och villkoren på din arbetsplats ska vara de bästa. Därför vill vi att du och alla våra medlemmar ska omfattas av ett bra kollektivavtal som ger dig trygga grundvillkor för din lön, arbetstid, semester och din anställning i stort. Dessutom ökar avtalet dina möjligheter att påverka på arbetsplatsen

Men, kanske du undrar, vad får arbetsgivarna? Kostar inte allt detta pengar för dem? Jo visst är det så. Men ändå väljer de flesta företag att teckna kollektivavtal och i många fall att gå med i en arbetsgivarorganisation. Skälen till detta är många:

  • Med kollektivavtal råder det som kallas fredsplikt. Vi, som facklig organisation, kan inte gå ut i strejk så länge det finns ett giltigt kollektivavtal. Detta ger arbetsgivaren en trygghet som kan låta självklar för oss här i Sverige men som faktiskt är relativt ovanlig om man blickar utanför landets gränser. 
  • Dessutom hjälper kollektivavtalet både arbetsgivaren och arbetstagaren med vilka regler som gäller för alla anställda. Det behöver inte förhandlas vid varje nytt tillfälle och för varje enskild individ, vilket ger mer tid för alla att fokusera på verksamheten. Det finns givna spelregler som skapar ordning och reda på arbetsplatsen, som dessutom kan formas efter arbetsplatsens behov. 
  • En annan fördel för en arbetsgivare med kollektivavtal är att detta i många avseenden ses som en kvalitetsstämpel för att man är en seriös aktör. Många kommuner, företag och organisationer har som krav vid upphandlingar att det företag man anlitar ska ha kollektivavtal. Det blir helt enkelt ett sätt att säkerställa att de anställda på det företag man anlitar har schyssta villkor. Det blir också en konkurrensfördel för arbetsgivaren vid rekrytering av ny personal. 

Slutligen vill vi uppmana alla arbetsgivare att använda sig mer av sin största resurs, sina anställda, när det kommer till att ge input inför beslut om verksamheten. Ta hjälp av de förtroendevalda från facket för att utveckla företaget. Alla vill företagets bästa och om de fackliga får vara med i hela beslutsprocessen ökar chanserna att rätt beslut fattas och att övriga anställda känner sig delaktiga och motiverade. Bra för arbetsgivare, bra för anställda.