Det behövs hårdare tag mot de män som hotar och slår

Vi som är aktiva inom kvinnojoursrörelsen önskar att vi hade kunnat avskaffa oss själva för länge sedan. Tyvärr är vi långt ifrån där.

Var är alla upprörda politiker som stormar mot det ständiga och dödliga våldet mot kvinnor och barn? Det frågar sig Birigitta Widén som är ordförande i Norrköpings kvinnojour. (Bilden är arrangerad.)

Var är alla upprörda politiker som stormar mot det ständiga och dödliga våldet mot kvinnor och barn? Det frågar sig Birigitta Widén som är ordförande i Norrköpings kvinnojour. (Bilden är arrangerad.)

Foto: Anders Wiklund/FLT-PICA

Debatt2023-02-26 09:55
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Tvärtom ser vi att våldet mot kvinnor ökar och att vi och vår kunskap behövs idag mer än någonsin. Enligt en nyligen utgiven rapport Ett jämställt samhälle fyllt av våld (Roks, 2022) uppger över 50 procent av alla kvinnor att de utsatts för någon form av våld efter sin 15-årsdag. 

Inom alla områden som rapporten studerar så har våldet ökat sedan 2001. I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, ser vi en ökning vad gäller mäns våld mot kvinnor. 2021 mördades 15 kvinnor av en man som står eller har stått henne nära. Statistiken för år 2022 är inte klar ännu, men siffran för fastställda fall under årets första halvår var 13 kvinnor! Detta måste få ett slut.

Mäns våld mot kvinnor är ett stort samhällsproblem. Det är kriminellt och det får allvarliga konsekvenser, både för kvinnorna men också för barnen i dessa relationer.

I vår verksamhet träffar vi kvinnor och barn, i chock. Hals över huvud har de flytt från en man som hotat att döda dem. De kommer till det skyddade boendet, ibland bara med kläderna på kroppen - inget mer.  På boendet får de en trygghet och en möjlighet till lugn och ro.

 Tyvärr tar inte våldet slut bara för att kvinnan flyttat.  Det ekonomiska och psykiska våldet från mannen fortsätter. Kvinnan måste ofta ge upp alla sina sociala kontakter. Hon kan inte jobba. Barnen kan inte gå till skolan eller umgås med kompisar. Ibland kan man inte heller hålla kontakt med vänner via sociala medier av rädsla för att bli upptäckta. När kvinnan och barnen tvingas bo gömda, och kanske socialt isolerade, kan mannen leva som vanligt i den gemensamma bostaden.  För oss är detta ovärdigt ett av världens mest jämställda länder. 

 Vi vill se ett ökat fokus på mäns våld mot kvinnor. Skeva mansnormer behöver ändras och mer stöd behövs till utsatta kvinnor och barn. Det behövs hårdare tag mot de män som utövar våld.  

 Var är alla upprörda politiker? Alla pressträffar där det lovas krafttag mot våldet och dödandet? Där ansvarigt statsråd lovar ett handlingsprogram för att utrota mäns våld mot kvinnor? Vi vill se fler upprörda politiker. Fler pressträffar där det lovas krafttag mot negativa mansnormer och mäns våld mot kvinnor. Nationellt vill vi se skärpta straff och snabbare agerande mot män som utövar våld.  Det kan aldrig vara en rättighet för våldsamma fäder att få träffa sina barn. Det ska heller inte gå att krångla till och förhala ekonomiska och rättsliga processer när kvinnan ansöker om skilsmässa.


Om en kvinna måste fly ska hon självklart ha rätt till en bostad. Därför vill vi att Norrköpings kommunala bostadsbolag, Hyresbostäder, upplåter lägenheter åt kvinnor som behövt fly från män. Självklart ska barnen kunna behålla sin förskoleplats kostnadsfritt även om de för tillfället, på grund av flykten, inte kan nyttja den.   

Vi vet, utifrån forskning, att om den som är utsatt för brott medverkar i brottsutredningen så ökar möjligheten till en fällande dom. Det är därför oerhört viktigt att samhället finns där för utsatta kvinnor och barn genom hela processen. Samhället måste stå på kvinnornas och barnens sida. 

Vi vill även betona vikten av kvinnojourernas kunskap. Det borde vara en självklarhet för alla kommuner att stötta lokala kvinnojourer så att vi kan använda vår kunskap för att hjälpa utsatta kvinnor och barn. För trots 40 år av kamp finns våldet mot kvinnor och barn kvar.