Det allvarligaste är att människor inte får vård i tid

På regionfullmäktiges sammanträde tidigare i veckan stod årsredovisning för 2021 i fokus. Men vi vill göra ett bredare bokslut än så.

Debatt 29 april 2022 09:53
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Det är hög tid att reflektera över hur den östgötska sjukvården mår efter snart åtta år av S-styre.  

Låt oss börja med att slå fast att vi har mycket att vara stolta över vad gäller den östgötska hälso- och sjukvården. Kvaliteten på vården håller världsklass på många håll och vi har fantastiskt duktiga medarbetare som varje dag gör enastående insatser. Ändå är det något som skaver. 

Inom ramen för Kömiljarden, där tillgängligheten till vård mäts, är siffrorna nedslående för Östergötlands del. Regionen missar vid senaste mätningen sju av nio delmål och placerar oss därmed i bottenskiktet i landet. 

Självklart är det beklagligt att Region Östergötland går miste om medel från Kömiljarden, som hade kunnat göra stor nytta i den östgötska vården, men än mer allvarligt är att östgötarna inte får vård i tid, vilket de ska kunna räkna med.

Exempelvis är tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin häpnadsväckande dålig. Endast 8 % av barn och unga får sin utredning inom 30 dagar, medan endast 17 % får sin behandling inom 30 dagar. För de barn och unga som förpassas till vårdkö i stället för att få vård innebär det en oerhörd påfrestning, vilket ofta har påverkan på hela familjen, skolgång och sociala relationer. Det är inget annat än ett svek mot dessa barn och unga. 

Moderaterna och Kristdemokraterna har under lång tid krävt åtgärder för att kapa vårdköerna i Östergötland. Köer som började växa kraftigt långt innan pandemins inträde. S-ledningen har konsekvent avvisat våra förslag till lösningar och menat att arbete redan pågår. Men facit ser vi nu, dels vad gäller BUP, men också genom att bara 68 % av östgötarna får sin operation eller åtgärd inom lagstadgad tid. Det är ohållbart och i förlängningen en patientsäkerhetsrisk.

Vi vill se en palett av åtgärder för att kapa vårdköerna. Det handlar dels om att ta fram en generalplan för bättre tillgänglighet, men också om att gå till botten med orsakerna till de problem som finns och analysera dessa. Vi välkomnar också privata aktörer som kan och vill bidra i arbetet med att korta vårdköerna.

Men det krävs, inte minst, politiskt ledarskap för att vända utvecklingen. Ett ledarskap som inte blundar för problem, som lyssnar på de som kan vården allra bäst – medarbetarna – och som vågar prova nya vägar framåt. För en sak är säker. Östgötarna förtjänar bättre och Region Östergötland kan mer. 

 

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Nya covid-vågen relativt lindrig i Östergötland

Nya covid-vågen relativt lindrig i Östergötland

S vill ha fler vårdcentraler i regionens regi

S vill ha fler vårdcentraler i regionens regi

Debatt: Vi blundar inte för problemen - vi är redo att ta över

Vi blundar inte för problemen - vi är redo att ta över

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Vänsterns budgetförslag: Höj personalens löner

Tre cyklister till sjukhus efter kollision utmed Vätternrundan

Visa fler