Den som bryter mot skollagen ska inte bedriva förskola

Den 16 juni publicerade Folkbladet en insändare från signaturen "Vårdnadshavare som har barn för förskolan Ljuset.

Debatt 27 juni 2022 09:54
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

" I insändarskribenterna vände sig direkt till Utbildningsnämnden i Norrköping med några konkreta frågor och uppmaningar: "Vänligen utveckla hur våra barn har drabbats av det ni påstår ha skett! Vänligen häv ert beslut och låt Förskolan Ljuset drivas vidare! Visa att ni är en kommun som lyssnar på era medborgare, en nämnd som sätter barnen i centrum och att ni bidrar till ett demokratiskt och rättvist Sverige." Vårt korta svar är detta: Den som bryter mot skollagen ska inte bedriva förskola!

Vi vill samtidigt tacka för ert engagemang för barnens utbildning i förskolan. Stabilitet och trygghet för barnen är grunden för barnens lärande, lärarnas undervisning och en grundbult i förskolans läroplan.

Enligt skollagen ska kommunen göra tillsyn av fristående förskolor. Om vi upptäcker brister kan kommunen ge anmärkningar, förelägga att huvudmannen vidtar åtgärder och i sista hand återkalla tillståndet att bedriva förskola.

För förskolan Ljuset Norr och förskolan Ljuset Söder har det funnits brister som lett till anmärkningar och förelägganden 2013, 2015, 2018 och 2019. I vår senaste tillsyn framkom nya brister, som är så allvarliga att nämnden beslutade att huvudmannen inte längre får bedriva förskola i Norrköping. Vårt beslut grundar sig på utbildningskontorets utredning. Det finns tre skäl till vårt beslut:

Ägarna och ledningen har inte den insikt, lämplighet och ekonomiska förutsättningar som skollagen kräver för att de ska få bedriva förskola

Huvudmannen bryter mot den informationsplikt som finns i skollagen

Huvudmannen använder förskolepengen på ett sätt som strider mot skollagen

Utöver utbildningskontorets utredning ingår även uppgifter från Skolinspektionen, Skatteverket, Sveriges domstolar, Kronofogdemyndigheten och Polismyndigheten i underlaget.

Utbildningsnämnden ska alltid ta hänsyn till barnets bästa. I det här fallet är det viktigt att avvecklingen blir ordnad och familjerna får möjlighet att förbereda sig. Därför har nämnden återkallat tillståndet först från den 15 augusti.

De allra flesta barnen har redan fått en ny plats i förskola eller skola. Kommunen har beredskap för att ta emot de fem barn som ännu inte har valt någon ny plats. När höstterminen börjar kommer barnen att välkomnas till utbildning i skolenheter med pedagogisk ledning, som ser till att barnen får den utbildning de har rätt till enligt skollagen och läroplanen.

 


 
 
 
 
 
 

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Inget nattis på nya förskolan i Hageby

Inget nattis på nya förskolan i Hageby

Fyra krossade rutor på förskola vid nattlig skadegörelse

Stenhusets valv ska återställas: "Huset är helt unikt"

Stenhusets valv ska återställas: "Huset är helt unikt"

Ungdomar "roade" sig med att krossa rutor på förskola

Cecilia Lundholm Pålsson: På ålderns höst ska jag minsann njuta av maj

På ålderns höst ska jag minsann njuta av maj
Visa fler