Den som är sjuk ska inte tvingas ut i utanförskap

Debatt 1 juli 2021 09:56
Det här är en debattartikel. Åsikterna i texten är skribentens egna.

Många förändringar måste till innan vi har en trygg sjukförsäkring. En är att se till att den som är för sjuk för att kunna arbeta ska få vara sjukskriven längre än ett år, en regel som infördes av den borgerliga regeringen 2008. Därför måste 365-dagarsregeln i sjukförsäkringen tas bort permanent. Är man sjuk ska man få vara sjuk och inte tvingas till försörjningsstöd eller annat utanförskap. 

När företagen drabbades av pandemin var det oerhört viktigt att samhället omedelbart betalade ut pengar i stöd och att regelförändringar gjordes så att de snabbt kunde minska sina kostnader. När det handlar om människor borde samma tillvägagångsätt användas.   

Det är ett systemfel att vi som bär samhället och betalar skatt inte ska få känna oss trygga. Långtidssjuka, som inte vill något annat än komma tillbaka till jobbet, blir dubbelt bestraffade. Ofta kvinnor med vård- och omsorgsyrken som är livsviktiga. 

Det tillfälliga stödet som ger ersättning från första sjukdagen har visat många positiva effekter. Dessutom straffar karensavdraget de som inte kan arbeta hemifrån. För en person som arbetar i omsorgen kan det innebära direkt livsfara för brukarna att gå till jobbet med symptom på influensa, eller ännu värre, av covid-19. Medan de med skrivbordsjobb kan ta en dag att jobba hemifrån, är det ofta inget alternativ för vanligt folk. De måste sjukskriva sig och får då karensavdrag på lönen. Dessutom är det större risk att bli sjuk på jobbet när man dagligen träffar patienter eller brukare som är sjuka och smittar personalen. Karensavdraget måste avskaffas permanent, för alla. Sverige är det enda landet i Norden som har kvar det. Försäkringsskyddet för de med otrygga anställningar måste förstärkas. Idag är de svenska trygghetssystemen uppbyggt på att fast jobb med heltid är norm. Samtidigt ser vi att fler och fler, framförallt unga, arbetar med otrygga anställningar i en gig-ekonomi där osäkerheten är stor. Även arbetslösa och deltidsarbetare kan bli sjuka och borde då ha samma rätt till ersättning och hjälp. 

 

Inkomsttaket i sjukförsäkringen måste höjas så att åtminstone 80 procent av de försäkrade får 80 procent av sin inkomst från sjukförsäkringen när de blir så sjuka att de inte kan arbeta. Den svenska sjukförsäkringen är i grunden bra. Men vi måste anpassa den till dagens situation och dagens arbetsmarknad. I pandemins fotspår är det också viktigt att göra om och göra rätt för att den ska ge en trygghet för vanligt folk.

 

 

Ämnen du kan följa